Distribuerer sikkerhetsteknologi - Elektronikknett
Arrow - RSA

Distribuerer sikkerhetsteknologi

Arrow Electronics har signert en nordisk distribusjonsavtale med RSA.

Elektronikk- og IKT-distributøren Arrow Electronics har signert en distribusjonsavtale med RSA, en leder innen cybersikkerhet og risikostyringsløsninger, som skal gjelde for Danmark, Finland, Norge og Sverige.

I henhold til avtalen vil Arrow distribuere og markedsføre teknologier og løsninger slik som RSA Archer Suite, som støtter virksomhetsstyring, risiko og compliance (GRC) på ledelsesnivå.

Dette skal blant annet hjelpe bedrifter med å administrere flere risikodimensjoner på en plattform med lokale- og SaaS tilbud, og raskt implementere industristandardprosesser og beste praksis for integrert risikostyring.

I tillegg gir sikkerhetsløsninger som RSA SecurID Suite og RSA NetWitness Platform sikker tilgang til ressurser lokalt eller i skyen, og oppdager trusler og responderer på disse.

RSAs Fraud & Risk Intelligence Suite skal videre gi organisasjoner en portefølje av avanserte funksjoner som er designet for å beskytte forbrukerne mot risikoen for økonomisk svindel gjennom digitale og fysiske kanaler. 

Kommentarer