SensiBel får EU-midler - Elektronikknett
SensiBel-DSCF2268

SensiBel får EU-midler

Norsk “lasermikrofon” får opptil 6,7 millioner euro i støtte fra EU for å satse på det globale markedet.

Det norske selskapet sensiBel fikk nylig 2,5 millioner euro i tilskudd og tilbud om 4,2 millioner euro i egenkapitalfinansiering fra EU-kommisjonen.

Den laserbaserte mikrofonteknologien fra sensiBel er resultatet av mer enn ti års forskning hos SINTEFs MiNaLab og ved SINTEFs akustikk- og optikkmiljø.

– Dette er en sterk anerkjennelse og svært viktig for utviklingen av selskapet. SensiBel er det andre av våre knoppskudd som vinner fram i den harde konkurransen om disse attraktive, nye EU-midlene, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Mikrofonen baserer seg på en laser som måler ørsmå bevegelser i mikrofonmembranen, med en nøyaktighet som er ti ganger bedre enn eksisterende metoder.

Det er et stort globalt marked for denne teknologien. Stemmestyring brukes i dag i alt fra smarttelefoner til TV-er, computere, høyttalere og biler. I løpet av de neste tre årene er det ventet at bruken av såkalte digitale stemmeassistenter på verdensbasis vil mangedobles, fra 400 millioner til 1,8 milliarder daglige brukere.

– Det viser at vi i Norge er i posisjon til å utvikle verdensledende teknologiselskaper som gir stor samfunnsnytte, ved å bygge sten på sten fra grunnleggende forskning og laboratorier i verdensklasse, sier Bech Gjørv.

– Vi i SINTEF så tidlig at denne teknologien var meget lovende og kunne både bli bra butikk og løse viktige behov, sier John T. Torvik, styreleder i sensiBel og investeringssjef i SINTEF TTO, som kommersialiserer forskningsresultater gjennom oppstart og utvikling av nye bedrifter, patentering og lisensiering av teknologi.

Teknologien SensiBel nå går til markedet med er resultatet av mer enn 10 år forskning hos SINTEF. Forskningen har dels vært finansiert av SINTEF selv, dels gjennom ulike virkemidler hos Forskningsrådet. Særlig har forskerprosjekter gitt viktig finansiering i den tidlige fasen. Siden er teknologien blitt modnet frem i fagmiljøet hos SINTEF, og gjennom Forskningsrådets FORNY-program ble det forretningsmessige og teknologiske konseptet for sensiBel gjort klar for investorer.

SINTEF Venture IV, som er eid av SINTEF, European Investment Fund og Sparebanken Midt-Norge var første investor, og ga mulighet til å rekruttere et erfarent team av forskere og teknologi-grundere. I 2018 kom Investinor og Founders’ Fund inn på eiersiden, sammen med flere mindre investorer. Siste etappe i denne fantastiske reisen er søknad og tur til Brüssel der teamet nylig fikk gjennomslag i en knalltøff konkurranse.

Dermed blir sensiBel den tredje norske teknologibedriften som lykkes med å kapre tilskudd og egenkapital fra SMB instrumentet til EUs flaggskipsprogram Horizon 2020. De to første norske vinnerne var SINTEF-bedriften Minuendo og NTNU-bedriften Picterus. Også Minuendo er resultatet av mer enn ti år forskning hos SINTEF finansiert av ulike Forskningsrådsprogrammer, inkludert FORNY-programmet. Minuendo eies av SINTEF Venture V, og andre private investorer.

Mer info på: http://sensibeltech.com/

 

Kommentarer