Kitron: Foreløpig holdes flagget oppe - Elektronikknett
Kitron_flag

Kitron: Foreløpig holdes flagget oppe

Under et webinar i dag tidlig kunne Kitron fortelle at de foreløpig er på rett vei mot de langsiktige vekstmålene. Når det gjelder virus er tiltak iverksatt og per i dag er ingen berørt i noen av fabrikkene.

– Det siste året har vi tatt lange skritt langs den veien vi la ut på i fjor mot 2025. Vi har integrert en ny virksomhet i USA, åpnet en ny fabrikk i Polen og utvidet kapasiteten i Kina. På kort sikt har vi iverksatt kraftfulle tiltak for å redusere risikoen knyttet til koronasituasjonen. For øyeblikket opererer alle våre anlegg som normalt. Basert på det vi for øyeblikket vet, ser vi ut til å være i rute mot våre utsikter for 2020. Usikkerheten kan imidlertid gi større volatilitet i den kommende månedene. Men så langt er etterspørselen fortsatt sterk og stabil, sier Peter Nilsson, administrerende direktør i Kitron i en pressemelding knyttet til webinaret. Han sa også at aktiviteten er god, med spesielt god etterspørsel i medisinsk sektor.

2025
Kitron vil fortsette sin vekststrategi, kombinert med robuste driftsmarginer og kapitaldisiplin. Selskapet fastholder de kommuniserte ambisjonene for 2025: Driftsinntekter på 5 milliarder kroner, en driftsmargin (EBIT) på 7 prosent og avkastning på driftskapital (ROOC) på 25 prosent.

Kapasitetsutvidelsen som ble utført i fjor ansees som tilstrekkelig til å nå inntektsambisjonen for 2025.

Vekstdrivere
Produsenten opprettholder sitt fokus på nåværende markedssektorer og har identifisert tre vekstdrivere for relevante markeder:

  • Den langsiktige trenden mot outsourcing fortsetter
  • Elektrifisering på bred front
  • Tingenes Internett driver tilkobling av stadig flere produkter

Disse makrotrendene byr på spennende vekstmuligheter preget av komplekse produkter med høy margin og medium volum, mener Kitron.

Corona-situasjonen
Så langt har selskapet ikke opplevd vesentlige forstyrrelser av virksomheten, verken internt eller når det gjelder leverandører eller kunder. Anlegget i Kina ble påvirket av de midlertidige restriksjonene som ble pålagt av myndighetene, men det er nå tilbake til normal kapasitet, og kapasiteten vil øke fremover, heter det. Alle andre anlegg har fungert som normalt. Alle leverandører i Kina har startet driften på nytt. Det har så langt ikke vært noen store forstyrrelser i forsyningskjedene utenfor Kina.

«Fremover forbereder vi oss på noe komponentknapphet og gjennomfører tiltak for å håndtere en slik situasjon. Generelt er det vanskelig å evaluere effekten av denne raskt skiftende situasjonen, men Kitron har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risiko og beskytte kapasiteten,» heter det til slutt i meldingen onsdag.

Kommentarer