Fire selskaper går sammen og skaper Volue - Elektronikknett
scanmatic-samferdsel
Illustrasjonsfoto: Scanmatic

Fire selskaper går sammen og skaper Volue

De fire selskapene Markedskraft, Wattsight, Powel og Scanmatic går sammen og danner det nye teknologiselskapet Volue.

Formålet med Volue er å kombinere selskapenes unike kompetanse innen digitale, automatiserte løsninger med dyp domenekunnskap innen respektive markedsområder. Volue skal bidra aktivt til at kundene oppnår bærekraftig vekst gjennom optimal utnyttelse og forvaltning av kritisk infrastruktur, naturressurser og miljø, heter det i en pressemelding fra Scanmatic.

De fire selskapene har sammen en sterk markedsposisjon innen europeisk energisektor. Volue leverer i tillegg ledende produkter og tjenester innen en rekke industrielle vertikaler i det norske og nordiske markedet som bygg & anlegg, samferdsel, forsvar, offshore & maritim og miljøovervåkning. I 2019 hadde Volue-selskapene en samlet omsetning på 800 millioner kroner, 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.

Volue AS er et heleid datterselskap av det norske industrielle investeringsselskapet Arendal Fossekompani (AFK), som også er majoritetseier i alle de fire Volue-selskapene.

«Scanmatics klare ambisjon for videre utvikling som en del av Volue er å bygge videre på våre viktigste konkurransefortrinn som vi mener i første rekke er fleksibilitet, tilgjengelighet og domenekompetanse. Samtidig vil vi utnytte fordelene av å bli en del av en stor og robust aktør innen industriell IT med et betydelig europeisk fotavtrykk.», sier selskapet.

Fokus og mandat innen Volue-konsernet vil være å drive og utvikle konsernets virksomhet innen forretningsområdet Instrumentering og Industriell Automasjon. Dette vil medføre en styrket satsning innen alle Scanmatics eksisterende markedssegmenter som er fornybar energi & miljø, forsvar, offshore & maritime og samferdsel, hvor kontaktpersoner, kompetanse og prosjektorganisasjon vil forbli uforandret eller styrket, heter det til slutt i meldingen.

Kommentarer