Ødelegger koronaviruset kinesisk produksjonsøkonomi? - Elektronikknett
manufacturing

Ødelegger koronaviruset kinesisk produksjonsøkonomi?

Et overveldende flertall av elektronikkprodusenter og leverandører er bekymret for epidemiens innvirkning på forretningsdriften. Flere flykter nå fra Kina.

Det var på slutten av 2019 at viruset først brøt ut i Wuhan, Kina. Byen på 11 millioner var under en 76-dagers nedstengning fra 23. januar til 8. april - med svært begrenset tilgang til og fra byen. Ting ble så alvorlige i Wuhan at funksjonærer ved Hubei-grensen nå sjekker menneskers temperatur før de lar dem komme inn i byen, ifølge BBC.

Samtidig kunngjorde regjeringen at de sendte ytterligere 1.200 helsearbeidere - sammen med medisinsk personell fra Folkets Frigjøringshær - for å hjelpe byens utslitte sykehuspersonell (CNN). Etter at nedstengningen ble sluppet opp litt for noen uker siden, er imidlertid mange butikker fortsatt stengt, restauranter er begrenset til takeaways, og mange innbyggere bruker fortsatt beskyttende klær for å unngå hverandre.

Ifølge Bangkok Post er den kinesiske regjeringen både blitt kritisert og hyllet for sin karakteristisk ovenfra og ned-tilnærming til håndtering av utbruddet. I tillegg til å stenge ned Wuhan og den videre Hubei-provinsen, har Kinas nasjonale respons på viruset inkludert offentlig overvåking av borgere, aggressiv testing, streng sosial distansering og et system med straff og belønninger for å oppmuntre innbyggerne til å følge reglene. Men var dette nok?

Hva er situasjonen med elektronikkproduksjon i Kina?

Kina er kjent som hovedsetet for produksjon, og støtter mange globale selskaper på grunn av sine relativt lave produksjonskostnader og høykvalitetsprodukter. Ifølge South China Morning har Coronavirus med opprinnelse i Wuhan sendt prisene på jordbruksprodukter ned og ført til omfattende stengninger av kinesiske fabrikker og markeder. Ifølge PBS er risikoen at når den globale forsyningskjeden blir forstyrret - sist av stengte fabrikker på grunn av viruset i Kina - har mange selskaper få alternativer å falle tilbake på. Det gjelder spesielt mindre og mellomstore selskaper som ikke har virksomhet i flere land. For å løse dette har noen selskaper kunngjort at de flytter virksomheten til andre land, stort sett i Sørøst-Asia.

Et overveldende flertall (84 prosent) av elektronikkprodusenter og leverandører er bekymret for epidemiens innvirkning på forretningsdriften. Forsinkelser knyttet til å motta varer fra underleverandører kan føre til nedetid i fabrikken, høyere gjennomsnittlige kostnader, transportflaskehalser, press for alternative innkjøp, forsinket salg og forsinket prototyping som dermed bremser introduksjonen av nye produkter. Ifølge BBC falt fabrikkaktiviteten i Kina med rekordhastighet i februar, da produsentene stoppet sin virksomhet for å hindre spredning av koronavirus. Landets offisielle mål på produksjonsaktivitet - innkjøpssjefenes indeks (PMI) - falt til 35,7 fra 50 i januar. Det viser at viruset har større innvirkning enn finanskrisen som rystet verden i forrige tiår.

Hva har så bransjeekspertene å si?

"Forsinkelsene vil sannsynligvis ha ringvirkninger for resten av året," sier John Mitchell,  president og administrerende direktør i IPC. "Jo lenger Kina blir påvirket av epidemien, og jo mer det sprer seg til andre deler av verden, vil forsyningskjeden oppleve flere og varierte belastninger og forstyrrelser."

SOS Electronic: "På dette tidspunktet har vi ikke oppdaget noen spesifikke avbrudd i vår forsyningskjede. Leveringsdatoer for visse produkter kan imidlertid bli påvirket i fremtiden. Derfor kan vi ikke garantere dem med sikkerhet, og vi oppfordrer kundene til å legge inn nye ordrer i tide for å unngå koronavirusproblemer som kan påvirke deres virksomhet."

Mouser Electronics: "Når det gjelder reiser, har vi begrenset alle reiser til Asia og i Asia. Vi har nylig også stoppet alle reiser til Italia og begrenser alle andre reiser til Europa, i Europa og til/fra USA. Høyst sannsynlig vil vi se veldig få mennesker fly, i det minste den neste måneden, med mindre det er eksepsjonelle omstendigheter, og vi ser det samme hos de fleste av våre leverandørpartnere. Når situasjonen endres, vil vi vurdere dette på nytt. Vi har sørget for at alle kontorer globalt har masker tilgjengelig, så vel som desinfiseringsmiddel for å rengjøre hender, og legger vekt på gode hygieneregler."

Digi Key: "Hos Digi-Key går våre tanker og bønner ut til alle som påvirkes av COVID-19 over hele verden, og vår primære bekymring er for helse og sikkerhet for våre teammedlemmer, kunder og forretningspartnere. Vår forretningsmodell posisjonerer oss med et betydelig lager for å kunne tilby minimale forstyrrelser for kundene våre, og vi har samarbeidet tett med våre flere transportpartnere for å dempe innvirkningen på forsendelsene. Vi tilbyr oppdateringer og vanlige spørsmål på våre nettsider for våre kunder, og vi har kontinuerlig kommunikasjon med våre leverandører."

Amy Leary er markedsdirektør hos eBOM.com.