Ingen korona-utsettelse av sikkerhetsstandard - Elektronikknett
623681-Hazard-Based-Safety-Byrne

Ingen korona-utsettelse av sikkerhetsstandard

Det blir ingen ytterligere utsettelse for den nye europeiske sikkerhetsstandarden for IT- og AV-utstyr, melder Nemko.

Den europeiske standardkomiteen for farebasert sikkerhetsstandard EN62368-1: 2014 er CENELEC (CLC) TC108X. Ifølge Nemko har komitéen fastslått at det nå ikke blir flere utsettelser:

Komiteen har nylig mottatt flere forespørsler fra bransjene som bruker tidligere standarder for IT-utstyr og audio/video utstyr (dvs. EN 60950-1 og EN 60065), der de ber om en ytterligere utsettelse av uttaksdato (DOW) for disse standardene.

Da EN 62368-1 ble publisert i 2014, fikk den en utvidet overgangsperiode på 5 år, og deretter enda en forlengelse på 18 måneder.

Den gitte begrunnelsen for forespørslene fra industrien nå er virkningene av Corona-pandemien på hele økonomien og dens potensielle konsekvenser for produsenter og andre involvert i leveranser av elektroniske produkter.

Etter omfattende overveielser og diskusjoner, konkluderte styrelederens rådgivende gruppe for CLC TC108X på et møte fredag 24. april 2020 med å ikke å starte en formell prosess for ytterligere utsettelse av DOW-datoen, som tidligere ble bestemt å være 20. desember i år.

CLC TC108X er i ferd med å utarbeide en kunngjøring (‘INF-dokument’) om denne saken og som forventes å være tilgjengelig ganske snart.

Kommentarer