DMASS: Vanskelig å forutsi - Elektronikknett
Market-money-1153180-pxhere.com

DMASS: Vanskelig å forutsi

DMASS rapporterer en reduksjon i halvlederinntekter på 11,7 prosent i 1. kvartal 2020. Mangel på etterspørsel, makroøkonomiske problemer og COVID-19-bekymringer bidro til et svakt resultat i komponentmarkedet.

Lav etterspørsel, kombinert med generell økonomisk usikkerhet, bygde et perfekt grunnlag for en svak begynnelse av 2020, bare for å bli forverret av den globale pandemien. Følgelig var det ikke nok gnist i markedet til tenne en vekst – heller ikke innen distribusjon. I følge DMASS Ltd. falt salget i det europeiske markedet for halvlederdistribusjon med 11,7 prosent til 2,19 milliarder euro.

– Vi var tydelige på at våre forventninger for første kvartal 2020 ikke ville bli en ny rekord, men vi regnet også med at det ville være slutten på den nedadgående trenden. COVID-19 angriper ikke bare helsen, det har også skapt en situasjon der økonomiene vil lide i en tid. Nedstengningen i mange land og nedgangen i industriell produksjon påvirker elektronikkindustrien ganske kraftig, mens den største innvirkningen vil komme i de neste kvartalene. Det den også gjorde var å forstyrre synligheten i forsyningskjeden, noe som gjør det vanskelig å forutsi hva industrien trenger i løpet av de neste kvartalene, sier Georg Steinberger, styreleder i DMASS.

DMASS Chart Q1-2020 Første kvartal var bedre enn fjerde kvartal i fjor, men vesentlig ned fra fjorårets første kvartal.

Fordelt på land er resultatene i første kvartal ganske forskjellige. Mens Frankrike, Storbritannia, Norden og Benelux viser nedgang over gjennomsnittet, endte Tyskland på gjennomsnittet og Øst-Europa gjorde det mye bedre. Storbritannias salg i halvdistribusjon endte på 129 millioner euro (-19,4%), Tyskland på 646 millioner euro (-11,8%), Frankrike på 140 millioner euro (-17,7%), Italia på 203 millioner euro (-6,5%), Norden til 154 millioner euro (-38%) og Øst-Europa til 389 millioner euro (-4%). Bare noen få land viste positive tall.

– Mye er som før: Tyskland i gjennomsnitt, Øst-Europa får mer trekkraft, Sør-Europa overraskende spenstig og resten sliter. Vi har ennå ikke sett hvordan 2020 utspiller seg, som vanlig kan det bli noen overraskende effekter. Vi skal imidlertid ikke å glemme at noe av distribusjonen i Norden er erstattet med direkte handel fra produsent – noe som er tydelig i de nordiske tallene, sier Steinberger.

På produktsiden er den positive nyheten at noen produktområder (programmerbar logikk, opto, MCUer og avansert logikk) ikke ble påvirket så sterkt som de andre, mens særlig råvarer (diskret, analog, minner og standard logikk) ble påvirket mer. Som den største produktgruppen falt analoge kretser med 12,2% til 647 millioner euro, MOS Mikro med 9,9% til 427 millioner euro, diskrete kraftkomponenter med 10,3% til 247 millioner Euro, Opto med 6,3% til 202 millioner Euro, minner med 18,2% til 186 millioner euro, programmerbar logikk med 6,2% til 155 millioner euro, avansert logikk med 8,6% til 119 millioner euro og til slutt, diskrete komponenter med 24,9% til 114 millioner euro.

Når det gjelder 2020 demper Steinberger sin forrige optimisme. –I begynnelsen av krisen var det avbrudd i produksjonen i Asia som var en bekymring, nå er det den andre enden av forsyningskjeden - kundene og deres usikkerhet til sluttmarkedet. Tapet av synlighet både fra kunde- og ved leverandørsiden slutt vil utvilsomt føre til noen kvartaler der man bare kan klø seg i hodet. Mens regjeringer gjør alt for å redde økonomien, vil det være lurt å se på den langvarige innovasjonen innen offentlig infrastruktur for et mer bærekraftig grunnlag, som igjen kan gi vekst for den digitale industrien.

DMASS Ltd. rapporterer kun statistikk om konnektorer, passive komponenter, elektromekaniske komponenter og strømforsyninger (IPE) i distribusjonsmarkedet.

Kommentarer