Pandemi skaper raskere robotutvikling for landbruket - Elektronikknett
thorvald
Om 10 år er kanskje menneskehender byttet ut med robothender i jordbærplukkingen. Landbruksroboten Thorvald er igang med å lyse på jordbærplanter for å hindre sykdom. Snart kan kanskje Thorvald også plukke jordbær. Foto: DifferMedia

Pandemi skaper raskere robotutvikling for landbruket

Koronapandemien har vist hvor avhengig landbruket er av utenlandsk sesongarbeidskraft. Kanskje allerede neste år kan roboter innta jordbæråkeren til travle bønder.

– Flere av mine kolleger har kjempeproblemer med arbeidskraft og melder om at bare 10 prosent av avlingene vil bli høstet i år, forteller jordbærbonde Simen Myhrene.

For Myhrene og de andre produsentene går ikke utviklingen av autonome landbruksroboter fort nok.

Roboter som kan plukke og plante er under utvikling, men de er ikke smarte nok til å gjøre en like god eller bedre jobb enn mennesker.

Men det er bare spørsmål om tid, mener professor i robotikk ved NMBU, Pål Johan From.

– Vi kommer til å se mange ulike jordbærplukkere på markedet sannsynligvis allerede fra neste år. Om 10 år så tror jeg ikke det er mange jordbær som plukkes av mennesker, sier han.

Helt magisk
Myhrene og From har i mange år samarbeidet om landbruksroboten Thorvald. Thorvald har i de siste sesongene vært i drift ved jordbærgården på Sylling ved å lyse UV-lys på jordærplantene om nettene.

-UV-lyset dreper muggsopp som er en stor skadegjører på jordbærplantene som dyrkes i tunnel, forklarer From.

På grunn av Thorvald har Myrene nå sluttet å bruke plantevernmidler og kjemikalier i produksjonen.

– Vi har helt slutta å sprøyte her på gården. Det er helt magisk. Plantene trives veldig godt og vi har god kontroll på både udyr og sopp, sier bonden.

Stor etterspørsel
Utfordringen med sesongarbeidere gjelder ikke bare i Norge. Situasjonen er den samme over hele verden. From har merket en enorm etterspørsel etter roboter etter koronapandemien.

– Etterspørselen etter roboten vår har eksplodert. Det er helt umulig å dekke all etterspørselen, sier han.

Bakgrunnen for den enorme etterspørselen er todelt. Dels fordi produsentene ikke får tak i folk, men også fordi robotene kan være et verktøy for å få bukt på selve viruset.

– Det er nå stor etterspørsel etter systemer som kan sterilisere produkter og drepe viruset. UV-lyset vårt er veldig effektivt mot virus. Vi ser nå en ny markedsmulighet for oss der vi kan bruke roboter for å sterilisere pakkerier om natten, sier From.

Mer konkurransedyktige
Myhrene mener robotiseringen vil bidra til å gjøre norske landbruksprodukter enda mer konkurransedyktige.

– Hvis det er lønnsomt å bruke roboter for å plukke i et land som har lave kostnader så blir det veldig lønnsomt her i Norge hvor vi må betale folk det dobbelte, sier han.

Bonden mener robotene kan bli et virkemiddel for å konkurrere mot den økende importen av frukt og grønt.

– Skal vi kjempe mot importen må vi ha effektive og lave kostnader, sier han.

Norsk Landbrukssamvirke er imponert over både robotutviklerne og den norske bonden

– Få bransjer er så fremoverlent som norsk landbruk. Utviklingen av roboten hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid med de norske bøndene. Norske bønder er alltid på jakt etter løsninger som kan gjøre produksjonen mer lønnsom og bærekraftig. Det er Thorvald et eksempel på, sier Frida Gunnestad Johansen, kommunikasjonsjef i Norsk Landbrukssamvirke

Les mer om landbruksrobotikk og «Thorvald» i Elektronikk nr 5/2019. Du finner artikkelen her (Elektronikk eMagasin)

Kommentarer