FSi åpner for oppstarter og akademia - Elektronikknett
startup-bedrift

FSi åpner for oppstarter og akademia

FSi introduserer egne medlemskapskategorier for oppstartsbedrifter og akademia.

Generalforsamlingen i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) har besluttet å introduserer to nye medlemskapskategorier i FSi

Oppstartsbedrifter får nå mulighet til å bli medlem i FSi til redusert medlemsavgift de tre første årene. Styret kan fastsette særlig fordelaktige betingelser for deltakeravgift og aktivitetstilbud på foreningens arrangementer for medlemmer i denne kategorien.

Organisasjonen har definert oppstartsbedrifter ut fra følgende kriterier:

  • Foretaket har inntil 9 ansatte
  • Minimum 50% av foretaket eies og kontrolleres av foretakets ansatte
  • Foretaket har ikke hatt regnskapsmessig overskudd siste regnskapsår før innmelding
  • Foretaket har ikke utbetalt utbytte
  • Foretaket eier immaterielle rettigheter til teknologi/produkter utviklet i Norge

Offentlige og private universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter i Norge kan også nå bli medlem i FSi på særskilte vilkår. De kan delta på FSis aktiviteter på samme betingelser som representanter for norske myndigheter og myndighetsorganer. Medlemmer i denne katgorien kan ikke velges til foreningens styre og har ikke stemmerett på generalforsamlingen.

Les mer om medlemskap i FSi  her og i vedtektene.

Kommentarer