Wind River kjøper Star Lab for sikkerhets skyld - Elektronikknett
cyber_security

Wind River kjøper Star Lab for sikkerhets skyld

Programvareselskapet Wine River kjøper Star Lab og med det utvider porteføljen med programvare for Linux cybersikkerhet og anti-manipulering, virtualisering og cyberfleksibilitet

Star Lab er ledende innen cybersikkerhet for innebygde systemer. Oppkjøpet sørger for at Wind River-programvareporteføljen blir utvidet med et systembeskyttelses- og manipuleringsverktøy for Linux, en sikker åpen kilde-basert hypervisor og en sikker oppstarts (boot)-løsning. Star Lab er nå et heleid datterselskap av Wind River. Vilkår for oppkjøpet ble ikke offentliggjort.

Star Lab spesialiserer seg på cybersikkerhet- og antisabotasjeprogramvare for Linux, og skal gi innebygd sikkerhet for de mest oppgavekritiske systemene, infrastruktur og utstyr. Selskapet har hatt hovedfokus på segmentene romfart og forsvar.

Produktene, som er i samsvar med NIST 800-53 tekniske kontroller for statlige informasjonssystemer og gjennomgår uavhengig verifisering/valideringstesting, inkluderer følgende:

  • Security Suite: Linux cybersikkerhet og anti-manipuleringsfunksjoner for Linux-systemer i drift og distribusjoner.
  • Embedded Hypervisor: Den Xen-baserte hypervisoren er designet spesielt for bruk i åpne, fiendtlige datamiljøer, og tilbyr en sikker åpen kildekode virtualiseringsløsning for innvevde oppdragssystemer.
  • Secure Boot: En målt boot-løsning sikrer at en enhets fastvare og oppstartkode er legitim og ikke er blitt skadelig endret eller manipulert.

 Mer informasjon: starlab.io

Kommentarer