Optisk spektrumanalysator kan måle MWIR - Elektronikknett
Yokogawa TM AQ6377 OSA

Optisk spektrumanalysator kan måle MWIR

Nå lanserer Yokogawa en bredbånds optisk spektrumanalysator som ifølge selskapet skal åpne nye muligheter for måling av omgivelser og for medisinske applikasjoner.

I applikasjoner for å måle ulike miljøfaktorer brukes i økende grad lasere for å detektere gasser som CO2, N2O og NO. Dette gjør de ved å identifisere absorpsjonslinjene for bølgelengdene til de ulike gassene. Imidlertid kan sidemodusene til laseren, som vanligvis er vanskelig å detektere, redusere laserens evne til å skille mellom de ulike gassene.

I området 3,5 til 5µm (mellom-infrarødt, MWIR) skal det nye instrumentet, AQ6377, ifølge Yokogawa være den eneste optiske spektrumanalysatoren (OSA) som er i stand til å analysere bølgelengdespektrumet til lasere, inkludert deres sidemodus, med høy nøyaktighet.

Produsenter av bl.a. gassensorsystemer skal med dette bli i stand til å evaluere renheten i utstrålingen, og å karakterisere laserne mer nøyaktig – og dermed muliggjøre valg av de(n) beste laseren(e) for de aktuelle applikasjonene.

Kvantekaskadelasere (QCL), som i økende grad blir benyttet til medisinsk spektroskopidiagnostikk, anvender en pulset teknikk over et meget stort bølgelengdeområde. Yokogawa AQ6377 skal være i stand til å yte stabile målinger i hele dette brede spekteret, og også evaluere pulsede QCL-signaler med lave repetisjonsrater, noe som skal ha vært vanskelig å oppnå frem til nå. Ifølge Yokogawa representerer AQ6377 derfor et viktig steg fremover ved å tillate forskere å jobbe med ulike pulslengder og repetisjonsrater.

Instrumentet skal ha en bølgelengdeoppløsning på 0,2 nm, nøyaktighet på +/- 0,5 nm, et dynamisk område på 50 dB, og nivåfølsomhet ned til -60 dBm.