Moderniserer kobbernettet - Elektronikknett
Eltel-utfasing av kobbernettet
Med i Eltels team som forhandlet frem avtalen var fra venstre: Head of Tender Controlling, Eivind Lyngroth, avdelingsleder East Care & Fiber, Morten Kristiansen, ansvarlig Service Management Telenor, Jon Harald Krugerud, administrerende direktør Thor-Egel Bråthen, direktør strategi og forretningsutvikling Svein Andorf Olsen og finansdirektør Ove B. Haupberg. Juridisk direktør Trygve Schiøll og assisterende finansdirektør Morten Kirkeby var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Moderniserer kobbernettet

Eltel signerer avtale med Telenor om drift og vedlikehold av telenettet. Det vil i praksis si jobben med å utfase kobberdelen.

Eltel Networks AS melder i dag at de har inngått en avtale med Telenor Norge AS om moderniseringen av telenettet.

Innen 2023 skal Eltel bidra til at det over 100 år gamle kobbernettet fases ut til fordel for mer moderne infrastruktur over fiber og mobil, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

– Vi er stolte over tilliten vi blir vist ved at Telenor fortsetter samarbeidet med oss, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Networks AS. – Avtalen vil gi trygghet for at service overfor gjenværende kobberkunder holdes på et tilfredsstillende nivå gjennom utfasingsperioden, avslutter Bråthen.

 

Kommentarer