Xilinx kutter - Elektronikknett
xilinx

Xilinx kutter

Xilinx har kunngjort at de vil kutte rundt 5 prosent av sine rundt 5000 ansatte over hele verden de neste månedene. I tillegg avlyste selskapet sin deltakelse i Embedded World på kort varsel.

Årsaken til nedskjæringen er på den ene siden nedgangen i salg sammenlignet med året før, og på den annen side utsiktene til at ordresituasjonen ikke vil forbedre seg i overskuelig fremtid. Så langt har Xilinx vært tilbakeholden med å gi mer detaljert informasjon om regionene og hvilke funksjoner som vil bli særlig berørt av unntakene.

I følge resultatrapporten for tredje kvartal heter det at Xilinx har som mål å kutte rundt 7 prosent av den globale arbeidsstyrken. De ønsker å oppnå dette «gjennom en målrettet reduksjon og en betydelig reduksjon av ansettelser som erstatning for svingninger». Dette vil føre til sluttvederlagskostnader, noe som betyr utgift før skatt på mellom 25 og 30 millioner dollar i fjerde kvartal i 2020.

Les rapporten her: www.xilinx.com/news/

Kommentarer