Virusutbrudd kan påvirke leveranser - Elektronikknett
Kina illustrasjon

Virusutbrudd kan påvirke leveranser

Coronaviruset som har ført til mye elendighet i Kina, kan også komme til å påvirke leveringssituasjonen for komponenter og produkter.

Foreløpig er det ingen alvorlige leveringsproblemer som vi kjenner til, men det er usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover, og noe forsinkelser må påregnes.  

I flere provinser, som Jiangsu og Guangdong, er ferien i forbindelse med kinesisk nyttårsfeiring tvangsforlenget med en uke, til 10. februar, i håp om å begrense spredningen av viruset. Det betyr at mange fabrikker må holde stengt. Andre er ikke direkte berørt, men rammes av leveranseproblemer fra bl.a. råstoffleverandører. 

Mange elektronikkprodusenter har sendt ut informasjon for å informere og berolige sine kunder. På grunn av forlengelsen av kinesisk nyttår og andre faktorer, har mange måttet redusere produksjonen med 10 til 50 %, eller stenge helt.  Så økt leveringstid på noen komponenter og produkter må forventes.

I tillegg er det usikkert hvilke restriksjoner de kinesiske myndighetene vil legge på ferdsel i berørte områder og Kina for øvrig. Én fabrikk skriver at de frykter at motorveier kan bli stengt, men at de i så fall vil finne «alternative ruter» for å få frem varene. 

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om saken.

Kommentarer