Strålesporing på FPGA - Elektronikknett
Prisvinner FPGA Forum 2020
Prisvinner Asbjørn Engmark Espe, flankert av Kjetil Ullaland (t.v.) og Hans Jørgen Fosse fra priskomitéen.

Strålesporing på FPGA

I går kveld ble prisen for beste FPGA-relaterte masteroppgave 2019 delt ut under FPGA Forum.

Prisen gikk til Asbjørn Engmark Espe, som har arbeidet med en maskinvareakselerator for strålesporing av animerte SVO (sparse voxel octrees). Strålesporing er enkelt forklart en alternativ metode til tradisjonell rastrering som metode for animering av objekter. Dette er en mer fysiskalsk tilnærming, der man prøver å utvikle modeller for å følge veien lyset ville tatt. SVO er en datastruktur som deler et utsnitt av rommet i åtte deler.

Vinneroppgaven hadde tittelen ”Real-Time Ray Tracing of Animated Sparse Voxel Octrees on FPGA”. Veiledere var Sverre Hendseth, Øystein Gjermundnes (ARM/NTNU), Institutt for Kybernetikk, NTNU.

Men Engmark Espe hadde skarp konkurranse i år. Priskomitéen hadde løftet frem hele fire nominerte, noe som er ny rekord. – Dette er gledelig, og viser at det er stor aktivitet på FPGA-fronten i dag, sa komitéens leder, Hans Jørgen Fosse (Inventas).

Foruten Fosse besto komitéen som vurderte de beste FPGA-relaterte masteroppgavene av Dag Andreas Hals Samuelsen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Kjetil Ullaland, Universitetet i Bergen.

De øvrige nominerte:

Dordije Boskovic: ”Hardware implementation of a target detection algorithm for hyperspectral images”. Veiledere: Kjetil Svarstad og Milica Orlandic, Institutt for Elektronikksystemer, NTNU.

Matias Gjestvang Greaker: ”Development and Characterization of Readout Electronics for a Monolithic Active Pixel Sensor”. Veileder Ketil Røed, Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Edgar Mo Vedvik: ”Implementing Data Cache Access Memoization (DCAM) in hardware to measure L1 DC and DTLB energy efficiency”. Veileder Magnus Själander, Institutt for Informatikk, NTNU.

Nominerte – FPGA Forum 2020 - DSCF4181 De nominerte til prisen for beste FPGA-relaterte hovedoppgave: F.v. Asbjørn Engmark Espe, Matias Gjestvang Greaker, Edgar Mo Vedvik og Dordije Boskovic.