Solid fremgang gir aksjeutbytte - Elektronikknett
Kitron_flag

Solid fremgang gir aksjeutbytte

Kitron kan i dag melde om solid økonomisk fremgang, både for fjerde kvartal og hele året 2019 – så bra at de har valgt å dele ut kontantutbytte på 50 øre per aksje.

Driftsinntekter i fjerde kvartal var 889 millioner kroner, en økning på 20 prosent sammenlignet med fjoråret. Organisk vekst, utenom oppkjøpet av EMS-divisjonen til API Technologies Corp., var 8 prosent.

Ordrereserven endte på 1 884 millioner kroner, en økning på 41 prosent sammenlignet med i fjor. Organisk vekst i ordrereserven, utenom API-oppkjøpet, var 29 prosent.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,1 prosent i fjerde kvartal, mot 5,7 prosent i samme kvartal i fjor.

– Vi fortsatte å øke vår topplinje og driftsmargin i 2019. Vi tok også viktige strategiske skritt for å styrke vårt tilbud i USA og Kina, samtidig som vi etablerte en sterk tilstedeværelse i Polen. Jeg er også glad for at vi gradvis reduserer varebeholdningen og forbedrer nøkkeltallene knyttet til arbeidskapital. Når vi nå beveger oss inn i 2020, er vi trygge på at Kitron er rigget for nok et godt år, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, i en kommentar.

Omsetningsvekst
Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 889 millioner kroner, sammenlignet med 739 millioner i samme kvartal i fjor. Omsetningsveksten sammenlignet med samme kvartal i fjor var spesielt sterk i markedssektoren Forsvar/Luftfart.

Ordrereserve
Ordrereserven endte på 1 884 millioner kroner, mot 1 335 millioner i fjor, og som for omsetningsutviklingen var økningen i ordrereserve spesielt sterk i markedssektoren Forsvar/Luftfart.

Lønnsomhet
Driftsresultat (EBIT) i fjerde kvartal var 54,2 millioner kroner, mot 42,3 millioner i fjor. EBITDA var 82,2 millioner kroner, mot 54,6 millioner i fjor. Effekten på EBITDA og EBIT i fjerde kvartal fra innføring av regnskapsstandarden IFRS 16 er en økning på henholdsvis 5,6 millioner og 1,0 millioner kroner.

Resultat etter skatt utgjorde 34,0 millioner kroner, mot 27,7 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,19 kroner, opp fra 0,16 i fjor.

Helårsvekst
Driftsinntekter på 3 299 millioner kroner for hele året ga en samlet omsetningsvekst på 26 prosent for året. Driftsresultatet for året endte på 201,5 millioner kroner, sammenlignet med 156,1 millioner i 2018, noe som resulterte i en EBIT-margin på 6,1 prosent, sammenlignet med 6,0 prosent i 2018. Resultat etter skatt var 132,5 millioner kroner, opp fra 110,3 millioner, tilsvarende 0,74 kroner per aksje, sammenlignet med 0,63 i 2018.

Styret foreslår et utbytte på 0,50 kroner per aksje for 2019. I fjor utbetalte Kitron et utbytte på 0,40 kroner per aksje.

Nøkkeltall for arbeidskapital
Netto arbeidskapital var 942 millioner kroner, en økning på 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Forholdet mellom netto arbeidskapital og driftsinntekter bedrer seg fra tredje kvartal. Kapitalnøkkeltallene ventes å bedre seg fremover.

Utsikter
For 2020 forventer Kitron at driftsinntektene vil vokse til mellom 3 300 og 3 700 millioner kroner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,4 og 7,0 prosent. Veksten drives av sektorene Forsvar/Luftfart og Industri. Lønnsomheten drives i hovedsak av driftsforbedringer i Polen og USA, heter det til slutt i pressemeldingen torsdag morgen.

Kommentarer