Forenkler kodestandardisering - Elektronikknett
IAR Systems c_cert

Forenkler kodestandardisering

IAR Systems vil nå gjøre det enklere å oppnå fullt CERT C samsvar i sine utviklingsverktøy for innvevd elektronikk.

Den svenske leverandøren av utviklingsverktøy, IAR Systems, kommer nå med en betydelig oppgradering av sitt verktøy for statisk kodeanalyse, C-STAT, som inngår i det komplette C/C++ kompilator- og debuggermiljøet IAR Embedded Workbench.

I tillegg til den allerede brede støtten for og kompatibiliteten med industrielle kodestandarder definert av MISRA og CWE, utvider den nye versjonen av C-STAT støtten, til fullstendig dekning for  kodestandarden CERT C.

CERT C Coding Standard, utviklet og eid av Software Engineering Institute ved Carnegie Mellon University, ivaretar regler for sikker koding i programmeringsspråket C. Hensikten med disse reglene og anbefalingene er å utvikle trygge, pålitelige og sikre systemer, for eksempel ved å eliminere udefinert oppførsel som kan lede til udefinerte programutslag og sårbarheter som kan utnyttes.

C-STAT er et tilleggsverktøy til IAR Embedded Workbench og utfører avansert kodeanalyse for å finne potensielle problemer.

Analysen gir kodetilpassing for industristandarder som MISRA C:2012, MISRA C++:2008 og MISRA C:2004, og detekterer i tillegg defekter, bugs og sikkerhetssårbarheter definert i Common Weakness Enumeration (CWE) og CERT C.