DMASS: Tosifret nedgang i fjerde kvartal - Elektronikknett
Market-money-1153180-pxhere.com

DMASS: Tosifret nedgang i fjerde kvartal

DMASS rapporterer om en 16 prosent nedgang i omsetning av halvledere i 4. kvartal 2019. For hele året er det en moderat nedgang på -4,4 prosent. Mangel på etterspørsel forekommer i de fleste land og produktområder

Mangelen på etterspørsel som var synlig i løpet av andre halvdel av 2019, materialiserte seg i 4. kvartal med en kraftig nedgang i halvlederinntektene i det europeiske distribusjonsmarkedet. I følge DMASS Ltd. falt salget med 16 prosent til 1,95 milliarder euro. 2019 endte med en relativt moderat nedgang på 4,4 prosent og 8,88 milliarder euro.

– Nedgangen i 4. kvartal er en reaksjon på de lave ordrene de foregående kvartalene. Og uten at konvertering av DTAM til TAM skjedde i løpet av 2019 (leverandører som leverer direkte) ville distribusjonsmarkedet vært flatt, noe som er positivt med tanke på at det samlede komponentmarkedet (OEM og kontraktprodusenter) led mer. Med store makroøkonomiske effekter som forhåpentligvis forsvinner i første kvartal 2020, kunne vi ha forventet en tilbakevending til vekst, et håp som koronavirusutbruddet i Kina nå ser ut til å være uoppnåelig. Kinas betydning for den globale elektronikkforsyningskjeden er kritisk og konsekvenser er nesten uunngåelige, sier Georg Steinberger, styreleder i DMASS.

På land- og regionnivå krysset nedgangen i utgangspunktet alle grenser, bortsett fra noen få mindre land i Øst-Europa. Av de store landene var det bare Storbritannia som falt mindre enn 10 prosent i 4. kvartal. Gjennom året var situasjonen mer balansert. På årsbasis sank Tyskland 6,9 prosent til 2,57 milliarder euro, Italia med 9,3 prosent til 747 millioner euro, Storbritannia (uten Irland) vokste med 0,7 prosent til 612 millioner euro, Frankrike gikk ned 7,2 prosent til 591 millioner euro, det nordiske Landene falt med 2,7 prosent til 795 millioner euro og Øst-Europa vokste 1,75 prosent til 1,54 milliarder euro.

– Tross nedgangen i 2019 var ikke trenden vesentlig endret: Øst-Europa fortsetter farten når kontraktprodusentbasen i nord-, sentral- og søreuropa er i venteposisjon. Og som nevnt tidligere, Storbritannia ser ut til å bli uberørt av Brexit, forklarer Georg Steinberger.

Når det gjelder 2020, opprettholder Steinberger sin forsiktige optimisme: – Ingen regnet med viruset som en ny faktor i markedet, men vi må se hvilken virkning det får i forsyningskjeden i dette og neste kvartal. Mulighetene for innovasjon er fremdeles store i årene som kommer.

DMASS Ltd. rapporterer kun statistikk om kontaktsystemer, passive komponenter, elektromekaniske komponenter og strømforsyninger (IPE).

Kommentarer