Talkmore blir strømleverandør - Elektronikknett
talkmore strøm

Talkmore blir strømleverandør

Selskapet er dermed landets første, rene mobilselskap som også tilbyr strøm.

– Målet er å utfordre etablerte aktører i et marked som er uoversiktlig og komplisert, sier Ådne Gabrielsen, leder av Talkmore Strøm.

Talkmore har siden 2004 tilbudt mobilabonnement. Nå satser selskapet i et nytt marked, og skal tilby en enkel og rimelig strømavtale.

– Det norske strømmarkedet kan være vanskelig å forstå, og har blitt kritisert en rekke ganger. Det opereres med ulike og til dels kompliserte prisavtaler. Markedet har godt av konkurranse som sikrer en enklere og mer forståelig strømavtale for kundene. Vår pris tilsvarer det vi kjøper inn strømmen for, i tillegg til en fast månedspris. Dette gjør oss til en av de rimeligste på markedet, med en avtale helt uten skjulte kostnader, sier Gabrielsen.

– Vi blir strømleverandør fordi vi ønsker å forandre strømbransjen og gjøre den mer kundevennlig. Det er viktig for oss å tilby en avtale som er helt uten ekstrakostnader og skjulte påslag. Det som er gjenkjennelig med Talkmore mobil skal være gjenkjennelig når vi tilbyr strøm, sier Gabrielsen.

Det Telenor-eide selskapet blir dermed landets første, rene mobilselskap som etablerer seg i strømmarkedet.

– For et teknologidrevet selskap i vekst er det naturlig å se etter nye muligheter. Talkmore har siden etableringen gjort det bra på enkle mobilløsninger, til hele landet. Nå utvider vi og vil gjøre tilsvarende på strøm. Vi gleder oss over at selskapet har ambisjoner, og ser frem til å se resultatene av etableringen, sier mobildirektør i Telenor Norge, Ric Brown.

Kommentarer