Kosteffektiv VNA-familie - Elektronikknett
ANR305 - Image - ME7868A-system web

Kosteffektiv VNA-familie

Enklere og sikrere bruk er nøkkelord når Anritsu lanserer en ny modulbasert 2-port VNA familie for frekvenser opp til 43,5 GHz.

Anritsu presenterte i dag den nye ShockLine ME7868A familien med modulbaserte 2-port vektor nettverksanalysatorer (VNA) som kan utføre komplette vektorbaserte S-parametermålinger over lange avstander, opp til 100 meter.

Nyvinningen ME7868A VNA består av to MS46131A 1-port VNAer med Anritsus synkroniseringsmaskinvare PhaseLyncTM med tilbehør, og anvender MS46131Aene som portable VNA-porter for direkte tilkopling til enheten under test (DUT) for å kunne levere vektoroverføringsmålinger over større avstander og til lavere kostnad, ifølge selskapet.

VNAene skal gi flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle løsninger som benytter 2-port VNAer med svært stort dynamisk område og som krever lange og kostbare fasestabile mikrobølgekabler for å nå DUTen.

Serien er tilgjengelig med modeller på henholdsvis 8 GHz, 20 GHz og 43,5 GHz frekvens, og er tiltenkt blant annet ulike eksisterende og kommende kommersielle og militære applikasjoner, inkludert høyfrekvens 5G.

Som den første modulport-baserte VNA, skal ME7868A også eliminere behovet for lange kabler for å måle overføringer over lengre distanser, slik som f.eks. utendørs testing av antennerekkevidde, kammerinstallasjoner gjennom luft (OTA), elektromagnetiskkarakterisering (skjerming, RF-utbredelse) av store fartøy (fly, skip) og måling av isettingstap på lange kabler. 

Enhetene kan enkelt konfigureres og styres fra en enkelt PC for å tilpasse portantallet til behovet i testoppsettet. Data skal også være sikrere, ettersom alle målinger lagres på PCen fremfor VNAen.