Tilfredsstillende første kvartal - Elektronikknett
telia norge

Tilfredsstillende første kvartal

Telia Company presenterer i dag resultater for første kvartal 2020, inkludert tall for Telia Norge.

– Vi er fornøyde med aktivitetsnivået i første kvartal, og selskapet og våre ansatte har klart å tilpasse seg den alvorlige koronasituasjonen på en god måte. Telias digitale infrastruktur besto stresstesten, og det har vært helt avgjørende for å kunne holde samfunnshjulene i gang, sier adm. direktør Stein-Erik Vellan i Telia Norge. – Viktige høydepunkter for selskapet har vært igangsettingen av 5G-utbyggingen på Lillestrøm og lanseringen av vårt nye bredbåndsprodukt trådløst bredbånd (FWA), som vi har stor tro på.

Telia Norge skal være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett innen utgangen av 2023, og i januar begynte utbyggingen for fullt i Lillestrøm. Åpningen av 5G-nettet skjer senere i år. I slutten av mars lanserte Telia Norge sitt nye bredbåndsprodukt trådløst bredbånd, hvor målet er å kapre tusenvis av kobberkunder som trenger nytt internett de neste årene. Andre høydepunkter i første kvartal er ny stor bedriftsavtale med kommuner og interkommunale selskaper i Akershus og Buskerud, lansering av «surfegaranti» og ny distribusjonsavtale med Discovery, som styrker Get sin posisjon som Norges ledende TV- og strømmeaktør.

Integrasjonsarbeid
Arbeidet med å integrere Get TDC i Telia har fortsatt med full styrke i første kvartal, og viktige milepæler er nådd.

– Vi er godt på vei mot å bli ett Telia, og integrasjonsarbeidet har fullt fokus internt. Ambisjonen med det nye selskapet er å tilby våre kunder «alt på ett sted» på tvers av teknologier og plattformer, og vår nye tjeneste «surfegaranti» er et godt eksempel på dette. Her får du ubegrenset mobildata i 24 timer hvis bredbåndet fra Get er nede. Det vil komme flere attraktive kundefordeler av denne typen fremover, sier Vellan.

Godt resultat
De økonomiske resultatene for første kvartal viser en liten vekst i mobilinntekter sammenlignet med første kvartal 2019. De totale inntektene er stabile mens EBITDA er noe ned som følge av blant annet engangseffekter.

– Vi er tilfredse med tallene for første kvartal gitt den alvorlige situasjonen landet nå er inne i. Vi har stabil kundeutvikling sammenlignet med forrige kvartal og en økning i ARPU sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av blant annet økt databruk. Vi ligger godt i rute med å ta ut synergiene etter sammenslåingen samtidig som vi fortsatt har en jobb å gjøre når det kommer til å øke mobilkundebasen over tid. Vi er fornøyd med at den positive kundeutviklingen på bredbåndssiden fortsetter, og vi har totalt sett god kontroll på kostnadsbasen. Alt i alt et tilfredsstillende kvartal, hvor vi samtidig forbereder oss på hva som blir situasjonen når Norge etter hvert kommer tilbake til mer normaltilstand, avslutter Vellan i en pressemelding onsdag.

 

Telia Norge, MNOK Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20
           
Mobile Service salgsinntekter 1 936 2 030 2 138 2 004 1967
Fixed Service salgsinntekter 965 968 947 929 906
Total nettosalg 3 359 3 328 3 446 3 511 3348
EBITDA, justert 1 417 1 432 1 673 1 428 1355
Margin 42,2% 43% 48,5% 40,7% 40,7%

Kommentarer