Sterkt førstekvartal og rekordhøy ordrereserve - Elektronikknett
Kitron_flag

Sterkt førstekvartal og rekordhøy ordrereserve

Kitron kan i dag melde om omsetnings- og resultatvekst for første kvartal. Ordrereserven var rekordhøy, og Kitron opprettholder utsiktene for 2020.

Kitrons driftsinntekter i første kvartal var 878 millioner kroner, en økning på 8 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten justert for valutaeffekter i konsolidering var 3 prosent.

Ordrereserven endte på 2 064 millioner kroner, en økning på 41 prosent sammenlignet med i fjor.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,7 prosent i første kvartal, mot 6,3 prosent i samme kvartal i fjor.

Peter Nilsson_0 Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef. (Arkivfoto)

– Første kvartal 2020 var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, overskudd og ordrereserve. Kitron har reagert raskt for å tilpasse seg de globale rammebetingelsene forårsaket av utbruddet av koronapandemien. En rekke tiltak har vært på plass siden slutten av februar for å minimere risikoen for våre ansatte og vår kapasitet. Alle Kitrons anlegg kjøres med normal eller høy belastning. Vi ser at etterspørselsutsiktene har endret seg sammenlignet med forventningene ved inngangen til året. Veksten er sterkere innen medisinsk utstyr, lagerautomatisering og forsvarskommunikasjon. Veksten er svakere til flat for produkter der etterspørselen er mer direkte drevet av sluttforbrukere. Alt i alt opprettholder vi utsiktene for 2020, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, i en pressemelding.

Omsetningsvekst
Kitrons driftsinntekter i første kvartal utgjorde 878 millioner kroner, sammenlignet med 813 millioner i samme kvartal i fjor. Omsetningsveksten sammenlignet med det samme kvartalet i fjor var spesielt sterkt i markedssektoren Forsvar/Luftfart.

Rekordhøy ordrereserve
Ordrereserven endte på 2 064 millioner kroner, mot 1 466 millioner i fjor. Økningen i ordrereserve var særlig sterk innen sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom og Medisinsk utstyr. Den økte ordrereserven i sektoren Medisinsk utstyr er delvis relatert til korona-pandemien.

Bedre lønnsomhet
Driftsresultat (EBIT) i første kvartal var 58,4 millioner kroner, mot 51,2 millioner i fjor. EBITDA var 82,7 millioner kroner, mot 68,6 millioner i fjor.

Resultat etter skatt utgjorde 40,9 millioner kroner, mot 37,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,23 kroner, opp fra 0,21 i fjor.

Kontantstrøm fra driften var 102,4 millioner kroner, sammenlignet med 25,4 millioner i første kvartal 2019.

Utsikter
Selv om Kitron anerkjenner økt usikkerhet og forventer volatilitet, er selskapets samlede utsikter for 2020 uendret. For 2020 regner Kitron med at driftsinntektene vil vokse til mellom 3 300 og 3 700 millioner kroner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,4 og 7,0 prosent. Veksten er drevet av sektorene Forsvars/Luftfart og Medisinsk utstyr.

Lønnsomheten er hovedsakelig drevet av vekst og driftsforbedringer i Norge, Kina og USA.

Kommentarer