EU med grønne penger og ris bak speilet - Elektronikknett
Norges største EU-prosjekt innen energi er landet

EU med grønne penger og ris bak speilet

Skremt av Covid-19 og global teknologikrig: Store penger, nytt lovverk og satsing på nye industrielle løsninger skal bidra til at Europa blir mer selvforsynt. Og grønnere.

EUs nye grønne giv, Green Deal, legger listen høyt og har lagt store penger på bordet for at europeisk industri og forskningsmiljø skal utvikle nye løsninger. 

Norske Sintef er en av FoU-aktørene som står klare til å utvikle prosjektsøknader for å lykkes i EUs forskningsprogram.

– EUs toppledere slo nylig fast at det grønne skiftet vil stå sentralt i gjenoppbyggingen etter koronakrisen.  Nå har EU-kommisjonen lagt ekstra ti milliarder kroner på bordet til forskningsprosjekter knyttet til Green Deal, eller Grønn giv, på norsk. Utlysningene kommer til sommeren og pengene skal deles ut på nyåret, skriver Sintefs direktør for bærekraft, Nils Røkke på #Sintefblogg. Det byr på store muligheter til å finansiere omstillingen for industri, næringsliv og offentlig sektor.

Han understreker at det er viktig å sette seg godt inn i EUs målsetninger, og levere godt gjennomarbeidete søknader for å nå frem.

– Europas grønne giv skal være digital, sirkulær og inkluderende. Det går frem av Ursula von der Leyens nye forslag til klimalov, digital strategi, aksjonsplan for sirkulærøkonomien og ikke minst, veikartet for å styrke europeisk industri, skriver Røkke videre.

Ifølge Røkke er klimaloven «revolusjonær». Den vil lovfeste fjerning av CO2-utslipp rundt 2040 for at Europas samlede klimagassutslipp skal ha netto null CO2-utslipp innen 2050. En karbontoll på utvalgte varer fra land uten klimatiltak skal beskytte europeisk industri og forhindre karbon- og investeringsflukt.

Nye industrielle løsninger basert på digital og sirkulær økonomi er også en sentral del av EUs målsetning. Koronakrisen har vist er at Europa må redusere avhengighet av andre land og bli mer selvforsynt på samfunnskritiske områder.

– Da må vi øke gjenvinning og bruk av sekundære råvarer. Produkter må kunne spores gjennom hele verdikjeden, fra vugge til grav, og legge til rette for gjenbruk allerede i design-fasen, ifølge Røkke.

– Finansieringsmulighetene i EUs grønne giv er en unik mulighet for Norge. I partnerskap med industri og næringsliv kan vi dra nytte av mulighetene som ligger fremfor oss. EUs grønne giv og forskningsprogram kan være blant de viktigste, avslutter Røkke, som oppfordrer aktuelle partnere til å ta kontakt.

Kommentarer