Telia og Tussa inngår fiberavtale - Elektronikknett
Tussa fiber
Tussa har siden 2009 bygd ut et omfattende fibernett på 2000 km på søre Sunnmøre. I dag kan 90 prosent av innbyggerne og bedriftene i de syv sunnmørskommunene koble seg på fibernettet. Foto: Tussa

Telia og Tussa inngår fiberavtale

Telia inngår fiberavtale med Tussa, der Tussa leverer et robust, fiberbasert aksessnett til Telias mobilnett på sørlige Sunnmøre.  

– Det er viktig for oss å sikre bedre kontroll over eget nett, og å lande gode og langsiktige løsninger på veien mot fremtidens 5G-nett. Denne avtalen er et nytt skritt i den retningen, sier Kirke Saar, nettverksdirektør i Telia Norge.

Telia og Tussa inngår en langsiktig avtale, og felles mål er å inngå et tett samarbeid om å bygge opp et robust aksessnett basert på fiber på sørlige deler av Sunnmøre.

Kirke Saar - Telia Norge Kirke Saar, Telia Norge.

– Avtalen gir oss gode forutsetninger for å bygge et fremtidsrettet mobilnett basert på ringstruktur og fiberaksess. Målet er at Tussa over tid skal levere tilnærmet 100 prosent av transmisjonsbehovet vårt i regionen. Vi er også godt fornøyd med å kunne utvide det gode samarbeidet vi har med Tussa som Get-partner, sier Saar.

Tussa har siden 2009 bygd ut et omfattende fibernett på 2000 km på søre Sunnmøre. I dag kan 90 prosent av innbyggerne og bedriftene i de syv sunnmørskommunene koble seg på fibernettet.

– Det etablerte fibernettet er påliteleg og har god redundans, noko som gir eit godt utgangspunkt for å levere fiber til Telia sine mobilmaster. Ringstrukturar mot naboane våre i nord og sør gjer at vi kan vere med på å tilby Telia ei god regional løysing, sier Ivar Driveklepp, administrerende direktør i Tussa IKT.

Utbygging av fiber til Telias mobilmaster vil også kunne føre til at Tussa kan realisere flere dugnadsfelt, og tilby bredbånd til flere av de som står uten tilbud når Telenor legger ned det gamle kobbernettet.

– Vi er godt nøgde med at fiberkundane våre får tilgang til eit mobilnett som er skalerbart både når det kjem til kapasitet og dekning. Fiber og mobilnett er teknologiar som utfyller kvarandre. Kundane vil i framtida trenge gode løysingar for begge, avslutter Driveklepp.

Avtalen med Tussa føyer seg inn i rekken av regionale fiberavtaler Telia har inngått de siste årene, som med BKK Digitek i Bergen/Hordaland, Global Connect i Oslo, Akershus, Østfold, Bodø og Tromsø, Eidsiva i Hedmark/Oppland og TDC i Stavanger og Trondheim, før Telia i 2018 kjøpte opp TDC/Get.