Bygger digital kraft-substasjon med IoT-applikasjoner for Glitre Energi Nett - Elektronikknett
siemens-glitre

Bygger digital kraft-substasjon med IoT-applikasjoner for Glitre Energi Nett

Sammen med den norske kraftdistribusjonsoperatøren Glitre Energi Nett, vil Siemens bygge en digital transformatorstasjon for å prøve ut IoT-analyse og applikasjoner for kraftnett.

IoT-klare Siprotec beskyttelse og kontroll og Sicam automatiseringsenheter vil bli koblet via OPC UA PubSub, en åpen standard kommunikasjonsprotokoll, til MindSphere – et skybasert åpent operativsystemet for IoT fra Siemens. Siprotec skyapplikasjon vil gjøre tidligere utilgjengelige data fullt tilgjengelige og bidra til å behandle nettdata for første gang i skyen uten ingeniørarbeid.

Løsningen skal oppfylle de strengeste cybersikkerhetskravene, slik at autentisering og kryptering fra ende til ende er basert på sertifikater.

Kompleksiteten i det norske kraftnettet vokser på grunn av det økende antallet elbiler og utvidelse av den tilsvarende ladeinfrastrukturen. Samtidig ønsker nettoperatører å optimalisere utnyttelsen av eiendeler og det totale nettet, og overholde forskriftskrav og møte økende etterspørsel på en bærekraftig måte. For dette pilotprosjektet for nett IoT jobber Siemens og Glitre Energi Nett tett sammen for å forbedre datatilgjengelighet og analyser for å øke nettets pålitelighet og tilgjengelighet gjennom tidlig oppdagelse av feltproblemer og risikoer, redusere vedlikeholdskostnader ved tilstandsovervåking og utvide den nominelle transformatorstasjonskapasiteten ved lavere utetemperaturer.

Siemens’ leveranse omfatter Sicam SCC visualiseringssystem, Sicam A8000 kontroller og Siprotec 5 beskyttelses- og kontrollenheter. I tillegg vil trådløse minisensorer samle inn temperaturdataene til kritiske strømkomponenter. Substasjonssystemet bruker IEC 61850 stasjonsnettverk sammen med OPC UA PubSub-kommunikasjon for å bli koblet til IoT-applikasjonen Siprotec drevet av MindSphere. Siemens vil også være ansvarlig for integrering av løsningen samt installasjon og igangkjøring.

Kommentarer