Tale til tekst på norsk - Elektronikknett
MS-talediktering
Mike Tholfsen, produktsjef i Microsoft Education Corp demonstrerte tale til tekst under lanseringen tirsdag.

Tale til tekst på norsk

I går lanserte Microsoft Norge norsk tale-til-tekst. Med god hjelp fra Nasjonalbiblioteket er Norge første land ut i Norden som lanserer tale-til-tekst på sitt språk.

Språkbanken i Nasjonalbiblioteket har gitt Microsoft fri tilgang til flere tusen timer med transkribert tale på norsk. Dette ble brukt til å trimme Microsoft sin database og bidro til å utvikle norsk tale-til-tekst mye raskere enn det ville vært mulig uten. Samarbeidet med blant andre Nasjonalbiblioteket har vært utslagsgivende for at Norge er første land ut i Norden som får denne tjenesten.

Microsoft ønsker å tilrettelegge for at alle, uansett utfordring, skal få muligheten til å mestre mer ved hjelp av teknologi. Med norsk tale-til-tekst ønsker Microsoft å bidra til tilrettelegging av bedre læring i skolen, samt inspirere skolesystemet til å utnytte teknologi for å fremme læring. For lanseringen var forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på plass sammen med Mike Tholfsen, produktsjef i Microsoft Education Corp. De fortalte om hvordan norsk tale-til-tekst vil bidra i Microsoft sitt arbeid for å sette fokus på tilgjengelighet og inkludering i skolesystemet.

– Dersom man ikke har de rette verktøyene kan opptil 50 prosent av undervisningstiden gå med på tilrettelegging for enkelte elever. Dette fører til mye tapt læring. Å utnytte teknologiske løsninger som tale-til-tekst vil fremme læring for alle, og ivareta hver enkelt elevs behov, sier Mike Tholfsen.

Tale-til-tekst gjør det mulig å transkribere lyd til tekst i sanntid. Tjenesten fungerer sømløst med oversettelse og tekst-til-tale. Som standard bruker tjenesten en universell språkmodell, bygget på Microsoft-eide data i skyen. For bruk i et spesifikt miljø kan tale-til-tekst trenes opp og tilpasses til akustikk, språk og uttale, for å gjenkjenne støy fra omgivelsene eller et spesifikt ordforråd. Selve prosessen fra maskin til læring er rask og intuitiv. Fra eleven får boksen i hånda er det få steg som skal til før alt er klart til oppstart og bruk. Tale-til-tekst vil være integrert i Word, PowerPoint, OneNote og Outlook. Tjenesten er gratis og rulles ut i løpet av oktober.

 

 

Kommentarer