Forsvaret vil teste fjernstyrt kontrolltårn - Elektronikknett
remote tower
Foto: Avinor Flysikring

Forsvaret vil teste fjernstyrt kontrolltårn

Avinor Flysikring og Luftforsvaret har signert intensjonsavtale om testing av Remote Towers.

Et nytt kapittel i norsk luftfartshistorie ble skrevet da det fjernstyrte tårnsenteret – Remote Tower Centre - i Bodø gikk på lufta 19. oktober. Widerøe ble det første flyselskapet som ble loset trygt frem til Røst lufthavn. Nå har Luftforsvaret og Avinor Flysikring inngått en intensjonsavtale om testing av teknologien knyttet til fjernstyring av tårn for bruk på Luftforsvarets baser.

Teknologien ble vist allerede i 2016, under NDC-konferansen i Oslo. Se vår omtale her.

– Vi er naturligvis tilfreds med å ha signert en intensjonsavtale om testing av Remote Towers-løsningen ved Luftforsvarets baser. Vi har helt siden starten sett at Remote Tower-løsningen har et stort potensial ved Avinors sivile lufthavner. Det at Luftforsvaret nå vil teste løsningen vår også for militært bruk, understreker potensialet som Remote Towers-teknologien har, sier Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring i en pressemelding.

Det er en målsetting at testingen av Avinor Flysikrings Remote Towers-teknologi vil starte i 2020. Løsningen vil tilpasses Luftforsvarets krav hva angår sikkerhet og andre behov. Avinor Flysikring vil ha ansvaret for å levere operativt personell og systemkunnskap i testfasen.

– Utviklingen av en militær pilot for Remote Tower systems vil i første omgang foregå på Luftforsvarets base Rygge. Dette er et svært spennende konsept, som kan bidra til å sikre nødvendige lufttrafikktjenester i hele konfliktspekteret fra fred til krig, og som også kan bidra til å effektivisere basedriften både sivilt og militært. Forsvarets materielladministrasjon og Forsvarets forskningsinstitutt vil også spille sentrale roller i denne utviklingen. Vi ser fram imot å samarbeide om å utvikle en løsning som kan ivareta både sivile og militære behov, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

Kommentarer