Fokus på sikkerhet i design - Elektronikknett
u-blox-SARA-R5_black
Ikke bare-bare å implementere trådløse, innvevde produkter: Man må også tenker sikkerhet, noe u-blox nå tilbyr som konsulenttjeneste.

Fokus på sikkerhet i design

u-blox utvider samarbeidet med Kudelski Group for å tilby sikkerhetsdesign og evalueringstjenester innen IoT – maskinvare, programvare og sikkerhetsekspertise i kombinasjon.

Sveitsiske u-blox og Kudelski Group skal samarbeide for å hjelpe kundene å beskytte IoT-enheter og tilhørende økosystemer. Det såkalte IoT Security Lab er en konsulenttjeneste som u-blox nå tilbyr sammen med Kudelski Group, som har mer enn 30 års erfaring med å beskytte forretningshemmeligheter i økosystemer med høy verdi.

Identifisere sårbarhet
«The Lab» skal tilby trusselvurderinger og sikkerhetsevalueringer for produsenter av IoT-enheter, for å kunne identifisere sårbarheter. Dette skal ifølge de to selskapene gi kundene et komplett overblikk over sikkerheten i deres IoT-tilbud; på brikke-, kretskort- og programvarenivå. Laben vil ogsåe kunne gi råd om et produkts generelle tilnærming til sikkerhet, og teste sikkerheten i IoT prototyper før markedsintroduksjon. Dette skal således spare tid og penger for IoT-leverandørene, og ikke minst redusere sjansene for finansiell og omdømmemessig skade når produktene settes i drift.

Sikkerhetsarkitektur
Sikkerhetstjenesten vil tilby risikoanalyser, initielle trusselvurderinger, og vil kunne designe kundespesifikke IoT sikkerhetsarkitekturer. Den vil også kunne gi kundene råd om hvordan de kan designe sine IoT-enheter og –økosystem for å kunne utnytte sikkerhetsmulighetene i u-blox produkter optimalt, for å unngå sårbarheter og beskytte mot de stadig økende sikkerhetsproblemene på feltet.

Kommentarer