Datalagring for et hav av data - Elektronikknett
Magseis-Fairfield offshore seismikk

Datalagring for et hav av data

Magseis Fairfield bruker et hav av data for å ivareta miljømessig ansvarlig oljeleting – her er avansert datalagring kritisk for presise seismikkdatatjenester.

Energiselskapene står under et enormt press for å utvinne olje og gass fra undersjøiske reservoarer både trygt og kosteffektivt. For bedre å kunne forstå hvor og når de bør bore, er disse selskapene avhengige av seismikkundersøkelser for å utarbeide kompleks informasjon for beslutningsstøtte.

Seismikkdata

Magseis Fairfield er et geofysikkselskap som spesialiserer seg på å levere seismiske 3D og 4D datainnsamlingstjenester til lete- og produksjons- (E&P) selskaper. Med bruk av avansert havbunnnode- (OBN) teknologi, muliggjør disse tjenestene høyoppløselig avbildning av geologiske strukturer og reservoardata. Med disse dataene kan energiselskapene evaluere fremtidige muligheter og forbedre eksisterende reservoarutvikling, og dermed optimalisere verdien av deres multimillion-dollar E&P prosjekter.

Automatisert

Selskapets  Marine Autonomous Seismic System (MASS) og et spekter av Z-teknologi — kombinert med automatisert håndtering, implementerings- og opphentingssystemer — gjør at Magseis Fairfield kan tilby klientene trygg, effektiv innhenting av høykvalitets 4D data. Magseis Fairfield har omfattende erfaring i seismikkundersøkelser, fra tradisjonelle kabelsystemer på havbunnen til deres banebrytende Z-nodedesign. Med opptakssystem, batteri og sensorer innkapslet i én enhet, slik at man en gang for alle fjerner behovet for kabelsystemer, har de revolusjonert industrien.

Patentert nodedesign

Deres patenterte nodedesign har vært hjørnesteinen i seismikkinnhentingsprosjekter siden 2007. De har mer enn 30 datainnhentingsprosjekter på dypt vann bare i Mexico-Gulfen. I 2009 ekspanderte de virksomheten til Rødehavet, Nordsjøen, Vest-Afrika, Karibia og Sør-Amerika, og har utvidet deres nodeteknologi til systemer for overgangssoner, grunt vann og permanent overvåking.  Disse systemene er blitt anvendt jorden rundt av ulike selskaper, som alle anerkjenner fordelene ved denne fremragende teknologien.

Magseis-Fairfield seismikkskip IST_23630_00223 Magseis Fairfields patenterte nodedesign har vært hjørnesteinen i seismikkinnhentingsprosjekter siden 2007.
Karakterisering av havbunnen

Tradisjonell innhenting av seismikkdata baserer seg på minst to fartøyer; Et fartøy som ”skyter” signaler, og et signalinnhentings- eller nodefartøy. Fartøyet som skyter signaler sender lydbølger med høy energi inn i vannsøylen, og som stråler ned gjennom undergrunnslagene. Tilsvarende som for radar brukes refleksjonene fra disse lydbølgene til å skape et bilde av undergrunnen. Signalinnhentingsfartøyet, i dette tilfellet et nodefartøy, anvender node-enheter på havbunnen til å registrere refleksjonene til disse lydbølgene fra lagene i undergrunnen.  Med kombinasjonen av de to fartøyene gir de innhentede sesmikkdataene et bilde av de geologiske formasjonene i undergrunnen, og karakteriserer de små endringene i aktive utvinningsreservoarer.

Høy oppløsning

Ettersom nodesystemer kan implementeres i nærmest ethvert letesystem og registrere data i opptil 160 dager, er svært lange, full-azimuth undersøkelser uten problemer innen rekkevidde.

Disse letesystemene gir uovertruffen bildebehandling og muligheter for funn av hydrokarboner. Med økende bekymring rundt tilstanden til livet i havet og effekten av seismiske leteoperasjoner på korallrev eller andre bunndyrsamfunn, har de kabelfri nodene redusert uønskede effekter ved implementering betydelig. Node-enhetene er mindre enn en meter i diameter og, ved å eliminere sleping av tunge optiske kabler på havbunnen, har de redusert risikoen for skade på eksisterende systemer.

Utvikler reservoarmodeller

Like fullt, strengere krav både fra regulatoriske myndigheter og aksjonærer og ikke minst miljømessige krav til energiselskapene intensiverer utfordringene med datainnsamling og -lagring. Klientene trenger detaljert, høykvalitets informasjon for å utvikle mer nøyaktige resvervoarmodeller, som skal hjelpe dem med å redusere risiko for borefeil, unngå unødvendig forstyrrelse av naturområder, og strømlinjeforme ressursutvinningen. 

Bransje i endring

– Maritime undersøkelser er i endring, de dekker større geografiske områder og samler inn langt større datavolumer offshore, sier Janie Garcia, ansvarlig for onboard prosessering hos Magseis Fairfield. – Våre datalagringssystemer for offshoreprosjekter har vokst fra 250TB per fartøy til  så mye som 600TB. Disse dataene er kritiske for våre klienter, så vi har ikke råd til feil av noe slag når det gjelder lagring.

Robust teknologi og pålitelig støtte

Magseis Fairfield valgte Panasas ActiveStor første gang for 10 år siden, for å løse deres behov for datalagring om bord i letefartøy. Selskapet kjører nå flere generasjoner av Panasas lagringsteknologi i alle deler av selskapet.

Til sammen tilbyr disse Panasas-løsningene 1600TB med lagring som støtter et bredt spekter av klientprosjekter.

24/7

– Vår lagringsløsning må være robust nok til å kunne overleve offshoremiljøet, forklarer Garcia, som er ansvarlig for å holde oversikt over, administrere, organisere og fasilitere data for forskere om bord og sikre data for klienter.  – Dette systemet er i bruk 24 timer i døgnet. Vi krever fleksibilitet til å flytte utstyret fra ett skip til et annet og fra ett land til det neste. Lagringssystemet må være i stand til å takle denne typen konstant håndtering. Vi har vurdert andre løsninger, men ingen av dem tilbyr hele spekteret av teknologi og fjernstøtte som Panasas har.

Enkel bruk

Geologene som bruker ActiveStor får opplæring i maskinvare og programvare, men de er ikke teknologieksperter. Det er faktisk ingen dedikert IT-avdeling om bord på fartøyene. Derfor krever Magseis Fairfield en lagringsløsning som tilbyr rask, enkel bruk og fjernstøtte. Forskerne trenger dessuten en løsning med et intuitivt, grafisk brukergrensesnitt som gjør det mulig selv for ikke-teknisk personell å utføre vedlikehold og problemløsing. 

Panasas har faktisk den enkleste brukerløsningen i industrien. Evnen til å implementere og skalere systemet bare på noen timer (ikke dager eller uker) setter industristandarden.

Begrenset behov for opplæring

Behovet for opplæring av brukerne er begrenset. Takket være det intuitive, konsistente grensesnittet er opplæringsprogrammet som Magseis Fairfield utviklet for flere år siden fremdeles relevant for dagens brukere.

– Takket være arkitekturen i Panasas-designet er det enkelt å flytte komponenter, skalere lagringen, teste systemene og kjøre ting på en effektiv måte, sier Garcia. – Våre team kan utføre vedlikehold og implementere nye systemer raskt. Modulariteten gjør løsningen fleksibel nok til å kunne gjøre de endringer som må til for å støtte hvert enkelt klientprosjekt.

Pålitelig, konsistent og forutsigbar

Med ActiveStor drar Magseis Fairfield nytte av vedvarende høy ytelse, uavhengig av applikasjon, arbeidsmengde eller bruker som implementerer løsningen. En enkelt leteoperasjon offshore involverer en 80 til 100 mennesker, inkludert navigatører, geofysikere, observatører av havpattedyr, og ROV-piloter. Tatt i betraktning at bemanning av et fartøy med komplett besetning kan koste leteselskaper over $200,000 per dag, kan en utvidet driftsstans forårsake tap på tusener eller til og med millioner av dollar. En høyt pålitelig lagringsløsning reduserer risikoen for driftsstans. – Selv når vi henter inn ekstra data, fungerer fortsatt Panasas eksakt som forventet sier Garcia. – Vi kan dermed stole på at løsningen håndterer alt vi kan kaste på den. Det bidrar til at vi kan oppfylle våre frister, og sikre at klientene får informasjonen de trenger.

Magseis Fairfield Seismikk offhsore IST_23887_00068 Panasas’ tilbud om fjernhjelp døgnet rundt sikrer at en ekspert til enhver tid er tilgjengelig for geofysikere som trenger hjelp med problemløsning knyttet til datalagringen.
Pålitelig støtte

Panasas’ tilbud om fjernhjelp døgnet rundt sikrer at en ekspert til enhver tid er tilgjengelig for geofysikere som trenger hjelp med problemløsning knyttet til datalagringen. Utstyret kan byttes ut ved behov, men driftsstans er sjeldent. – Dersom våre lagringssystemer ikke møter klientbehovene vil ikke prosjektene våre nå opp, sier Garcia. – En del av årsaken til at vi har støttet oss til Panasas over så lang tid, er at løsningen og oppfølgingen de tilbyr gir oss ro i sinnet.

Teknologibehov i utvikling

Magseis Fairfield vurderer å flytte noen av sine IT-løsninger fra skipene til deres kontorer, og på den måten satse på mer fjernprosessering og –lagring av data. En slik overgang vil kunne kreve ytterligere fleksibilitet i teknologiløsningene, men Garcia er ikke bekymret. – Enten vi arbeider på kontoret eller om bord i skip på sjøen, trenger vi robust, konsistent utstyr som folk kan bruke intuitivt, sier hun. – Vi vet at vi kan stole på Panasas når det gjelder å ivareta en pålitelig, fleksibel og brukervennlig lagringsløsning.

 

 

“Selv når vi henter inn ekstra data, fungerer fortsatt Panasas eksakt som forventet” sier Garcia. “Vi kan dermed stole på at løsningen håndterer alt vi kan kaste på den. Det bidrar til at vi kan oppfylle våre frister, og sikre at klientene får informasjonen de trenger.”