Analog Devices kjøper spesialist på maskinovervåking - Elektronikknett
ADI Test Motors

Analog Devices kjøper spesialist på maskinovervåking

Analog Devices har overtatt spanske Test Motors for å utvide tilbudet innen tilstandsbasert overvåking for Industri 4.0.

Test Motors er et selskap som spesialiserer seg i forutsigbar vedlikehold av elektriske motorer og generatorer. Basert i Barcelona, Spania, tilbyr Test Motors produkter og tjenester som oppdager feil i elektriske motorer før de forårsaker skade i produksjonssyklusene, og gir råd om hvordan og når de skal repareres. Oppkjøpet utvider Analog Device’s (ADI) portefølje av tilstandsbaserte overvåkingsløsninger som identifiserer utstyrsfeil før driftsstans og svikt oppstår.

Oppkjøpet bygger på Analog Devices kjøp av OtoSense i 2018, en oppstartsbedrift som utviklet AI-basert programvare for «sensortolkning», og som kan lære og gjenkjenne lyder eller vibrasjoner og identifisere potensielle problemer i en fabrikk- eller en bilmotor før de blir alvorlige. ADI planlegger å kombinere programvare fra OtoSense med Test Motors’ overvåkingsfunksjoner for å lage løsninger som tilbyr et øyeblikksbilde av maskinhelse med en bredere oversikt over potensielle feil.

Test Motors-teamet vil bli medlem av ADIs Automation and Energy Group og fungere som en sentral teknologigruppe. Økonomiske vilkår for oppkjøpet er ikke opplyst.

Kommentarer