Stor ordre til Prevas - Elektronikknett
prevas robot

Stor ordre til Prevas

Prevas skal levere nye robot- og automasjonsløsninger til selskap i bilindustrien. Oppdraget inkluderer nye produksjonslinjer med et 20-talls industriroboter og tilhørende styring av anleggene.

For å oppnå økt produksjonskapasitet og fleksibilitet skal fire nye produksjonslinjer tas frem.

Prevas har fått ansvaret for hele leveransen, inkludert prosjektledelse, konstruksjon, tilvirkning, montering, programmering og idriftssettelse av linjene.

Leveransen strekker seg over størstedelen av 2020 med en avsluttende delleveranse våren 2021.

Kommentarer