Simpro og Noca fusjonerer - Elektronikknett
Simpro_Noca fusjon
Foto: Inission Norge

Simpro og Noca fusjonerer

For ganske nøyaktig ett år siden kjøpte svenske Inission AB Simpro Holding og ble da eiere av både Simpro og Noca. Nå har styret og eierne i Inission Norge besluttet å fusjonere Noca AS inn i Simpro AS.

I forbindelse med fusjonen melder Inission Norge at de i tiden fremover kommer til å gjøre betydelige investeringer i det nyfusjonerte selskapet.

All serieproduksjon flyttes til fabrikken på Løkken Verk. Samtidig opprettes det en teknologiavdeling i Trondheim. Samlokaliseringen av produksjonsressursene innebærer ingen bemanningsreduksjon. Alle ansatte vil få tilbud om jobb i selskapet.

Fabrikken på Løkken Verk skal moderniseres, utvides og løftes inn mot industri 4.0. I tillegg vil kompetanse og teknologi fra fabrikken i Trondheim flyttes til Løkken Verk.

Teknologisenteret som opprettes i Trondheim skal styrke selskapets markedsposisjon og ønskes bemannet gjennom intern rekruttering. Teknologisenteret skal bistå kunder med å korte ned tiden fra idé til ferdig volumleveranse – og altså gjøre at teknologi fra teknologihovedstaden Trondheim kommer raskere fra tegnebrettet til markedet, skriver selskapet på deres nettside.

— Virksomheten vår i Norge vokser og blomstrer opp. For å ta det neste steget i veksten vår, har styret besluttet å samlokalisere serieproduksjonen ved Løkken Verk, samtidig som virksomheten i Trondheim rendyrkes som teknologisenter for prototyper og kundenære tjenester. Vi samler dermed kompetanse og ressurser både på Løkken Verk og i Trondheim for å spisse tilbudet vårt og være tydeligere ut mot markedet og våre kunder. En høyteknologisk fremtid med mye automatisering vil kreve store investeringer i utstyr og kompetanse, rendyrking og fokusering av virksomheten forenkler dette, sier Fredrik Berghel, konsernsjef i Inission og styreleder i Inission Norge.

Kommentarer