Ny satsing og nytt fokus - Elektronikknett
4test
4Test AS i Høvik fornyer seg, med ny medeier og nye medarbeidere. Fra venstre: Agnes Rønningen, Teit Poulsen (ny sjef fra 2020), Arve Tokheim (nyansatt), Jonny Langmyren, Jens Holger Nilsen og Norddin El Masoudi (nyansatt).

Ny satsing og nytt fokus

I løpet av neste år blir det endringer hos instrumentleverandøren 4Test. Noe av det har allerede startet, etter at Teit Poulsen fra danske Altoo kom inn på eiersiden.

– At vi gjør dette nå passer bra med endringene som har skjedd hos Keysight også, sier daglig leder Jonny Langmyren. Ved årsskiftet blir det noen nedtrappinger og Langmyren overlater sjefsstolen til Teit Poulsen.

Endrer fokus
4Test vil forsterke fokus på kompetansen de har og satse mer på systemsalg og rådgivning. Keysight har på samme måte endret «boks»-tanken til system- og programvareløsninger. – Instrumentene vil alltid være basis, men vi ser jo at for eksempel programvare blir stadig viktigere, sier Poulsen og Langmyren. – Derfor endres organisasjonen til å bli mer løsningsorientert og vi vil bidra med den kunnskapen vi tross alt har.

Løsninger
Langmyren utdyper ytterligere: – Instrumenter er bare en liten del av virksomheten. Vi ønsker å hjelpe bedrifter med ideer som virker i flere ledd. Man skal ikke glemme at vi sitter på en betydelig ekspertise når det gjelder måling, slår han fast.

Tett samarbeid
Danske Altoo er svært lik 4Test. Som Langmyren har Poulsen erfaring helt tilbake til da instrumentene het Hewlett-Packard, via Agilent og nå til Keysight og representant for instrumentleverandøren. Dessuten, begge har andre agenturer på menyen som dekker områder fra forskning til produksjon og service. – Med dette tette samarbeidet får vi en helt annen tilgang til varelager fra Danmark og delvis Tyskland, sier Langmyren.

De fleste ledd
Poulsen presiserer at de nå har instrumenter for nær sagt hele kjeden: Forskning, som gjerne handler om nye materialer og kompontenter. Når det gjelder utvikling trekker de fram at de fra neste år blir platinumsponsor for NTNUs Revolve, et prosjekt de synes det er morsomt å være med på, siden elevene bygger alt selv fra bunnen av. Standarder, et svært viktig område, som spenner fra EMC til sikkerhet og kompabilitet til nasjonale og internasjonale standarder. Dessuten er de «5G autorisert». – EMC og 5G er områder som er viktig og blir fortsatt store i fremtiden, sier Poulsen.

Tidlig
Et annet poeng de synes er viktig å formidle er at som leverandør ønsker de å bidra til at kundene kommer så tidlig ut i markedet som mulig med sine produkter. Her mener de at de kan bidra med valg av utstyr og løsninger, i tillegg til selve salget og etterfølgende support.

Nyansettelser
Et viktig bidrag til fortsettelsen er ansettelse av to nye medarbeidere som også representerer en yngre garde. Arve Tokheim har teknisk kybernetikk fra NTNU med erfaring fra Schlumberger (brønnmåling), og Kongsberg Defence & Aerospace der hovedområdet var RF. Det siste blir også et område han skal konsentrere seg om hos 4Test. Den andre,
Norddin El Masoudi. kommer rett fra studier innen elektronikk og informatikk for medisinsk teknologi.

Hans hovedoppgave blir markedsføring og generelle instrumenter.

Ikke nok med det, Poulsen sier at de skal ansette to nye også til neste år.

Kommentarer