Nemko baner vei internasjonalt - Elektronikknett
Nemkos hovedkontor

Nemko baner vei internasjonalt

Nytt hovedkontor og fokus på kommersialisering og eksport: – Nemko skal være en støttespiller fra idé til marked.

Innenfor testing og sertifisering av elektrisk og elektronisk utstyr har det norske selskapet Nemko blitt en av verdens ledende bedrifter.

Nemkos nye hovedkontor på Lysaker i Bærum ble offisielt åpnet i går av Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum Kommune, foran 60 inviterte gjester fra norsk næringsliv.

Åpningen markerer også at Nemko nå går inn i en ny fase.

Partner for det nye Norge

Nemko  er en viktig støttespiller for eksportnæringen, deriblant innovative oppstartsbedrifter, som stoler på at Nemko har inngående kjennskap til lover, forskrifter, standarder og beste praksis for å få produkter ut på verdens markeder.

Mange selskaper kommer til Nemko tidlig i designprosessen for å sikre at alle regler og krav blir tatt hensyn til helt fra idéfasen og frem til produktet er klart for eksport.

Under markeringen kom det frem visjoner om et sterkt og innovativt norsk næringsliv som kan bane vei i internasjonale markeder med støtte fra Nemko.

– Det Nemko gjør fra idé, til produkt og marked er viktigere enn noensinne, sa Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, som gratulerte med 86 år med innovasjonshistorie. –Utfordringen er å få nyetablerte bedrifter til å vokse, og det handler om nettopp det dere holder på med i dette bygget, sa Haugli.

–Symbiose

Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) har gjennom mange år vært en viktig samarbeidspartner for Nemko. – Vi har hatt en langvarig relasjon til Nemko, sa Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK. – På mange måter lever vi i en symbiose med Nemko. Vi sørger for å utvikle standarder og Nemko er de som sertifiserer etter dem. Elektrotekniske produkter står for cirka 20 prosent av verdenshandelen. Det er den største enkeltgruppe av varer som passerer landegrenser – større enn olje, bil og andre typer handelsvarer, sa han.

– Vi jobber med svært avanserte produkter, sa Ariel Skjørten, director of operations i Cisco Systems Norway i en kommentar. – I produktutvikling og når vi tar produktene ut på markedet, er Nemko en helt sentral og strategisk samarbeidspartner også for et stort internasjonalt selskap som Cisco, sa han.

Til verdensmarkedene
Per Ove Øyberg på Nemkos åpningsmarkering Per Ove Øyberg, Nemko.

Nemkos styreleder Ingvild Myhre og adm. direktør Per Ove Øyberg ga tilhørerne et innblikk i selskapets vekst, fra sin begynnelse i 1933 som det statlige eide «Norges Elektriske Materiellkontroll», med ansvar for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr, og helt frem til dagens situasjon med 500 ansatte fordelt på 12 land.

Det nye bygget på Lysaker er spesialbygd etter Nemkos spesifikasjoner, og er miljøsertifisert til nivå BREEAM-NOR Excellent. Bygget er moderne, effektivt og fleksibelt – noe som støtter samhandling og en god logistikk i laboratoriene. Nemko flyttet fra lokaler i Gaustadalléen i Oslo, hvor de har holdt til siden 1959.