Integrert utvikling av autonome systemer - Elektronikknett
RTI_ConnextDrive-iStock-865205856-m

Integrert utvikling av autonome systemer

Kan få stor betydning for autonome systemer: RTI med det første kommunikasjonsrammeverket som kan knytte sammen alle økosystemer i kjøretøy, inkludert DDS, ROS2, AUTOSAR Classic og AUTOSAR Adaptive.

Real-Time Innovations (RTI) lanserer i dag Connext Drive – det som skal være en komplett løsning som gir bilprodusentene programvaren og verktøyene de trenger for å kunne bygge svært autonome kjøretøy og flåtesystemer.

–  Produsenter av autonome kjøretøy blir nå i stand til å innovere og bygge kjøretøy uten de høye kostnadene og risikoene knyttet til innomhusløsninger, og heller ikke problemene med å tilpasse eksisterende tilkoplingsløsninger, sier markedsdirektør Bob Leigh, som forteller at den nye løsningen skal danne bro mellom både forsknings- og produksjonsteknologier, og dermed støtte utvikling fra prototype til sluttbruk.

Connext Drive bygger på RTIs velprøvde teknologi, som allerede er i bruk i omrking 200 program for autonome kjøretøy verden over, så vel som mer enn 1000 andre krevende, sanntids og intelligente distribuerte systemer, ifølge Leigh.

RTI Connext Drive omfatter et eget Software Development Kit (SDK) for utvikling og integrasjon av kjøretøyapplikasjoner. Ettersom det er bygget på den åpne Data Distribution Service (DDS) standarden, implementerer det datasentrisk kommunikasjon som åpner for et virtuelt distribuert og delt datalager. Dette lar avanserte algoritmer få tak i alle data de trenger, samtidig som man reduserer behov for kabling i kjøretøyet.

DDS-standarden er spesifisert av alle de viktige økosystemene for kjøretøy, inkludert ROS2, AUTOSAR, og flere kommersielle design. Dermed blir Connext Drive ifølge RTI den første – og eneste – plattformen som kan integrere DDS, ROS2, AUTOSAR Classic, og AUTOSAR Adaptive, slik at utviklerne kan jobbe med den eller de standardene som best møter deres behov på forskjellige områder i innovasjonssyklusen. Connext Drive skal også være spesielt utviklet for både eksisterende og fremtidig utvikling av intelligente, autonome kjøretøy.

Kommentarer