Det lønner seg å bli med EU ut i verdensrommet - Elektronikknett
Copernicus_ESA
At Norge deltar i satellittprogrammer ser ut til å lønne seg. På bildet ett av satellittene vi er med på, jordobservasjonssatellitten Copernicus. Foto: ESA.

Det lønner seg å bli med EU ut i verdensrommet

Siden 2009 har Norge betalt 2,6 milliarder kroner for å delta i europiske romprogrammer. En rapport viser at det er likevel billigere enn å bygge tjenestene selv.

En fersk rapport fra Oslo Economics viser at verdien av å delta i europeiske romprogrammer er større enn en egen nasjonal satsing.

– Norges romsatsing handler ikke om astronauter og raketter, men om å løse store samfunnsutfordringer. Avansert romteknologi gir oss treffsikre skred- og isvarsler, avdekking av miljøkriminalitet, styrking av søk- og redningstjenester og klima- og miljøkartlegging. Derfor er denne vurderingen viktig, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge er medlem av EUs programmer for jordobservasjon (Copernicus) og satellittnavigasjon (Galileo og EGNOS). Programmene gjør oppdaterte data og tjenester av høy kvalitet tilgjengelig, samtidig som de styrker sikkerhet og strategisk uavhengighet for EU. Deltakelse i disse programmene har vært en del av EØS-avtalen, og utløper i 2020. Da vil deltakelsen vurderes på nytt.

2,6 milliarder
Siden 2009 og frem til i dag har Norge betalt 2,6 milliarder kroner for å delta i Copernicus, Galileo og EGNOS. Romprogrammene har lenge vært under oppbygging, og det er først nå vi kan begynne å hente ut den virkelige avkastningen fra deltakelsen. For den neste perioden, fra 2021 til 2027, vil det koste 4,3 milliarder kroner.

Ifølge Oslo Economics er den totale verdien av å delta i programmene fortsatt større enn en å bygge opp et nasjonalt alternativ.

Muligheter for næringslivet
Verdien er delt inn i tre nyttekategorier; leveranser til programmene, bruk av informasjon fra programmene og oppnåelse av utenrikspolitiske målsetninger. Deltakelse i begge programmene er av betydning for at norske aktører kan konkurrere om kontrakter.

Rapporten viser til at fortsatt deltakelse vil fortsette å skape muligheter for norsk næringsliv. Til nå har norske bedrifter en brutto verdiskaping på 1,5 milliarder kroner, og en netto verdiskapning på i underkant av 360 millioner kroner.

– Dette er et spennende område, som byr på muligheter for både etablerte og innovative bedrifter, sier Røe Isaksen.

Betydning for utenrikspolitikken
Data fra programmene legger til rette for forskning og utvikling av tjenester, ettersom deltakelse gir en forutsigbar tilgang på rådata og sanntidsdata. Medlemskapet er også av betydning for forvaltningen av Svalbard og Jan Mayen, og har bidratt til økt næringsaktivitet.

Oslo Economics påpeker også at videre deltakelse understøtter utenrikspolitiske målsetninger, ved at Norge unngå tap av kunnskap, innsikt, innflytelse og nettverk på området.

Kommentarer