Optimalisering av kabelmatter i 3D - Elektronikknett
Zuken-3D-kabelmatter
E3.WiringSystemLab byr på optimaliseringsfunksjoner for importerte kabelmattedesign: Legge til/slette bunter og ruteveier (1), bytt posisjon av komponenter, skjøter og jordbolter (2), endre partisjonering av kabelmatten (3)

Optimalisering av kabelmatter i 3D

E3.WiringSystemLab fra Zuken fusjonerer design fra heterogene kilder og gir mulighet for å undersøke og optimalisere designet i 3D.

Zuken lanserer E3.WiringSystemLab, en ny programvareløsning som optimaliserer komplekse kabelmatter basert på input fra heterogene kilder. Produktet kan importere tilkoblingsinformasjon fra et bredt spekter av kilder og konsoliderer dem med 3D-topologidata. Den resulterende 3D-topologien kan evalueres og optimaliseres i et 3D-miljø som er laget for å møte behovene til for eksempel ikke-spesialister.

Tilkoblingsdata kan importeres fra E3.cable, samt via bransjestandardformater som KBL, VEC, PLMXML eller til og med generiske Excel-filer. Topologisk informasjon er importert i form av geometriske bunter som er definert i MCAD-systemer som CATIA, NX eller Creo. Basert på disse inngangene, er  E³.WiringSystemLab vert for den komplette nettverksoptimaliseringsprosessen i et 3D-miljø. Omfattende modifikasjoner kan brukes på den importerte kabelmatten, inkludert forandringer av emballasje, partisjonering i sub-kabelmatter og insetting av nye rutingsbaner.

– Optimalisering av kabelmatte-design for å møte vekt- og kostnadsmål er en komplisert og utfordrende oppgave, sier Reinhold Blank, Zuken Business Director for Automotive & Transportation. – Spesielt utarbeiding av data som vanligvis innebærer en krevende «flatgjøring» til 2D har vært en enorm tidstyv for bransjen. Med E3.WiringSystemLab gir vi en løsning som revolusjonerer import og konsolidering av datakilder fra forskjellige kilder og gir mulighet for å optimalisere komplekse design i et moderne 3D-miljø, sier han i en pressemelding.

Kommentarer