Kitron holder fast på målet - Elektronikknett
Kitron_flag

Kitron holder fast på målet

Kitron ASA arrangerer i dag en kapitalmarkedsdag for å gi en oppdatering om fremdriften mot selskapets 2020-mål og skissere ambisjoner for en ny strategiperiode.

Kitron fastholder målet om en organisk omsetningsvekst som medfører driftsinntekter på 3 milliarder kroner i 2020, i tillegg til ytterligere driftsinntekter fra oppkjøpet av EMS-divisjonen til API Technologies.

Selskapet fastholder også målene om driftsmargin (EBIT) på 7 prosent og avkastning på driftskapital (ROOC) på 25 prosent i 2020.

Selskapet har også utvidet den strategiske horisonten fra 2020 og satt følgende finansielle ambisjoner for 2025:

  • Driftsinntekter på 5 milliarder kroner, med mulige oppkjøp eller fusjoner som tillegg
  • Driftsmargin (EBIT) 7%
  • Avkastning på driftskapital (ROOC) 25%

– I løpet av de seneste årene har vi i betydelig grad forbedret Kitrons prestasjoner. Vi har økt den organiske veksttakten, kontinuerlig forbedret driften, noe som har bedret lønnsomheten, og vi har økt driftsinntektene gjennom det nylig annonserte oppkjøpet i USA. I de kommende årene vil vi bygge videre på den eksisterende strategien for å fortsette å skape verdier for våre aksjonærer, sier Cathrin Nylander, finansdirektør og konstituert konsernsjef i Kitron i en melding torsdag.

Kommentarer