Batteribank for elbiler - Elektronikknett
vw-buggy-ladesøyle

Batteribank for elbiler

Ladesøyler, etter modell av «ladebanker» til mobiltelefoner, kan både revolusjonere ladeinfrastrukturen, og gi store fordeler i strømforsyningsnettet. De representerer også smart gjenbruk av utrangerte elbilbatterier.

Volkswagens hurtigladesøyler virker etter samme prinsipp som «powerbanks» for mobiltelefoner: Med en energikapasitet på 360 kWh og DC-hurtigladeteknologi med 100 kW effekt, vil batteriene til de kommende MEB-modellene fra Volkswagen kunne lades fra 0 – 80 % på rundt en halv time fra slike ladesøyler.

Med eller uten strømforsyning
Volkswagen forespeiler to alternative måter å bruke ladesøyler på: Som frittstående, mobile enheter, byttes ladesøylen ganske enkelt ut med en ny når energinivået faller under en definert grense. Alternativt kan søylene knyttes permanent til strømnettet, og da lades de selvsagt kontinuerlig opp – når det er gunstig for den totale belastningen av nettet.

I den europeiske kraftmiksen, utgjør vind- og solenergi en stadig større andel. En utfordring med disse energikildene, er at den produserte energien må nyttiggjøres med det samme. Med ladesøyler som mellomlager, derimot, vil det være mulig å lagre denne typen rein, fornybar energi for bruk når de elektriske bilene trenger det.

Gjenbruk
De fleksible hurtigladesøylene er faktisk bærekraftige i dobbel forstand. Batteripakkene i søylene er i nær teknisk slekt med de kommende batteriene i ID.-familien. Dette konseptet gir ikke bare fordeler i form av skalerbarhet i versjoner med ulik kapasitet – det muliggjør samtidig gjenbruk av eldre batterier fra ID.-modellene.

Når et høyvoltsbatteri i et kjøretøy er redusert mer enn den gitte toleransen i forhold til nybilytelsen, blir det byttet ut. Da gjennomgår batteriet en omfattende test. Battericeller som faller igjennom i denne testen, blir resirkulert, mens battericeller som består kvalitetskravene kan få et nytt liv i en mobil ladesøyle.

– Vi arbeider med et konsept for resirkulering av råmaterialene i batteriene. I den planlagte pilotlinjen i Salzgitter ligger gjenvinningsgraden på 57%. Målet på sikt er å kunne gjenvinne 97% av råstoffene i utrangerte batterier, sier Thomas Tiedje, leder for teknisk planlegging i Volkswagengruppens komponentavdeling.

Produksjon fra 2020
Prototyper av de fleksible hurtigladesøylene vises på bilutstillingen i Genève 5. – 17. mars. Fra 2020 starter produksjonen i Volkswagens fabrikk for komponenter i Hannover, og vil dermed komme på markedet parallelt med den nye ID.-familien.

– Også i Norge er denne typen «powerbanks» meget interessante. De vil kunne gi lademuligheter der infrastrukturen i strømnettet er for dårlig til å bygge faste hurtigladepunkter, og vil kunne være med å avhjelpe problemet med topp-belastninger i nettet. Disse ladesøylene kan dermed utgjøre en viktig brikke i den storstilte utbyggingen av ladeinfrastruktur vi står overfor nå, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge i en pressemelding.

Kommentarer