Tre ledende institutter inn i SEMI - Elektronikknett
avtale

Tre ledende institutter inn i SEMI

Europas tre ledende forskningsinstitutter innen halvledere – IMEC, Leti og Fraunhofer – blir med i SEMI Industry Association for å bidra til veikartet for nanoelektronikk og standarder.

SEMI sier at partnerskapet har til hensikt å styrke bransjens tilpasning til teknologi og -standarder, samtidig som det gir kompetanse på fem «smarte» plattformer: Transport, medisinsk teknologi, produksjon, datainnsamling/-statistikk og IoT.

Hensikten er å finne en felles base som kan påskynde introduksjonen av sammenflettede produkter rundt dagens fremvoksende teknologier for IoT, 5G og maskinlæring.

Under ledelse av administrerende direktør Ajit Manocha har SEMI opprettet en rekke strategiske alliansepartnerskap for å prøve å skape det gunstigste miljøet for innovasjon og vekst i halvlederindustrien. Instituttene IMEC, Leti og Fraunhofer slutter seg til Electronic System Design Alliance (ESD Alliance), FlexTech, Fab Owners Alliance (FOA) og MEMS & Sensors Industry Group (MSIG).

Kommentarer