Kåret til Norges Mission Innovation Champion - Elektronikknett
havvind2
Bilde fra Hywind-prosjektet. Parken har 5 vindmøller med en høyde på 253 meter og ligger utenfor kysten av Skottland. Foto: Øyvind Gravås, Woldcam/Statoil.

Kåret til Norges Mission Innovation Champion

Havvindforsker John Olav Tande i SINTEF, er utnevnt til Norges Mission Innovation Champion. Vinnerne ble presentert på det fjerde ministermøtet i Vancouver i Canada, 27. mai.

Prisen ble etablert av Bill Gates og blant annet daværende president Obama under klima-toppmøtet møtet i Paris, COP 21. Prisen deles ut til personer som utvikler fremtidens produkter og tjenester knytta til klimautfordringene. Den deles ut til én representant fra hvert deltakerland.

John_Olav_Tande_Sintef John Olav Tande, Sjefforsker SINTEF.

I løpet av en lang og produktiv vitenskapelig karrière har sjefsforsker John Olav G. Tande bidratt betydelig til utviklingen innen ren energi fra havvind, spesielt i forbindelse med flytende vindmølleparker.

– Havvind er en viktig klimaløsning for Norge og verden. Jeg er stolt og glad for å få en slik anerkjennelse sammen med de andre flinke folkene som også blir Mission Innovation Champions. Det er en flott mulighet til å snakke mer om havvind, sier John Olav Tande.

Tande var initiativtaker og koordinator for forskningssenteret NOWITECH, som eksisterte i 8 år og hadde et budsjett på 35 millioner euro. Senteret ble finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnere. SINTEF gjennomførte en studie for å beregne potensiell og realisert verdi av åtte av senterets 40 innovasjoner. Studiene viste en nåverdi på ca. 5 000 millioner euro, som innebærer store, fremtidige kostnadsreduksjoner innenfor havvind.

Eksempler på noen av innovasjonene fra senteret under Tandes ledelse:

  • konsepter som gir redusert elektrisk tap i strømkabler til havs
  • robotisert inspeksjonssystem for turbiner
  • programvare for optimalisering av drift og vedlikehold av vindkraftparker, styring av vindparker og programvare for turbindesign.
  • nytt belegg som tåler mer sjøsprøyt
  • verktøy for optimal investering i kraftnett til havs

– Gjennom en lang og produktiv vitenskapelig karriere har Tande bidratt sterkt til å akselerere det som i dag er i ferd med å bli en revolusjon innenfor ren og fornybar energi, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

– Et eksempel på dette er Hywind-prosjektet, hvor Equinor og partnere har investert 2 milliarder kroner for å utvikle det som i dag er verdens første park for flytende havvind. Parken har 5 vindmøller med en høyde på 253 meter og ligger utenfor kysten av Skottland.

Kommentarer