Duket for nye batteridager - Elektronikknett
Oslo Battery Days 2019 OBD

Duket for nye batteridager

I høst er det duket for et nytt batteriseminar i Oslo, i regi av batterispesialisten Schive og Shmuel De-Leon Energy Ltd.

OsloBatteryDays – OBD2019 – finner sted på Grand Hotel i Oslo, 26.-27. august 2019.

Denne tredje OBD batterikonferansen i rekken skal være en møteplass for å diskutere, og plattform for teknologiske innovasjoner og forretningsmuligheter med de nyeste oppdateringene på feltet i Norge og i utlandet, som det heter i invitasjonen. 

Konferansen holdes nå annethvert år, og må regnes som den ledende batterikonferansen i Norge.

Her samles deltagere fra private og offentlige selskaper, oppstarter, akademia og aktører som er interessert i batterirevolusjonen. 

Foredragsholderne kommer både fra norske og internasjonale aktører.

Foreløpig program her.

Registering her

Kommentarer