Digital gjeterhund - Elektronikknett
Smartbjella

Digital gjeterhund

Over 100.000 sauer kommer aldri tilbake fra sommerbeite. Nå har det kommet en ny, smart sauebjelle – Smartbjella – som med tingenes internett og Telenor skal hjelpe norske bønder med å holde oversikt over sauer på beite i utmark. Allerede i sommer skal 15.000 sauer utstyres med denne nye teknologien.

Siden sauene gjerne vandrer i mindre flokker over store geografisk avstander, kan det være en krevende oppgave for bonden å holde oversikt over egne dyr. Oppstartselskapet Smartbjella har derfor utviklet en smart bjelle som er koblet til Telenors mobilnett for tingenes internett.

– Stadig flere bønder utstyrer sauene sine med elektronisk overvåkning, men de fleste løsningene på markedet er både kostbare i innkjøp og dyre i drift. Smartbjella er sannsynligvis markedets mest effektive måte å spore alle typer husdyr på. Med den nye mobilteknologien fra Telenor har sporingsenhetene våre en batterilevetid opptil 10 år og god dekning selv i vanskelige områder, sier Peter Asle Mona, sauebonde og administrerende direktør i Smartbjella.

Kan varsle om farer
Ved hjelp av Smartbjella kan bonden se hvor dyret befinner seg via kart på telefon, nettbrett eller PC. En webportal sørger for oppdaterte lister over alle dyrenes aktuelle posisjon og historiske bevegelsesmønstre. Appen kan også gi varselsignal dersom sauen blir liggende stille unormalt lenge eller har beveget seg inn i et område med rovdyr.

– Tap av sau kan skyldes mange forhold. Ofte er det vanskelig å fastslå dødsårsak, enten fordi man ikke finner kadaveret eller fordi man finner det for sent. I enkelte områder er mørketallene svært store.Vår løsning gir bøndene rask oversikt om alt er bra, eller blir varslet dersom noe ikke er som det skal, sier Mona.

Bedre sporing
Utstyr til sporing av husdyr er ikke noe nytt i markedet, men teknologien blir stadig bedre. I fjor lanserte Telenor et landsdekkende mobilnett for tingenes internett. Nettet består av to nye kommunikasjonsteknologier, NB-IoT og LTE-M, og disse har allerede en befolkningsdekning på over 99 prosent og arealdekning på 81 prosent.

– Fordelen ved at sporingsenhetene er koblet til NB-IoT, er at sensorene er rimeligere, bruker svært lite energi og har bedre dekning enn vanlig mobiltelefoni. Sporing ved hjelp av NB-IoT er ett av de viktigste bruksområdene for tingenes internett, og kan i praksis brukes på omtrent alt som flytter på seg, ikke bare dyr, men også frakt, containere og transportmidler, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

Kommentarer