Bygger gigantbatteri - Elektronikknett
vindkraft_batteri

Bygger gigantbatteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger et stort batteri på 6 MW i sin vindpark Viinamäki i Finland, som for øvrig er Finlands første subsidiefrie vindpark.

TuuliWatti stod i 2018 for 21 prosent av finsk vindkraftproduksjon og selskapet er deleid av det nordiske energiselskapet St1, og S-Voima. St1 driver blant annet Shell-stasjonene i Norge, Sverige og Finland og satser også tungt på fornybar energi som vindkraft.

Det 6 MW store batteriet blir den største lagringsenheten for strøm i de nordiske landene og batteriet plasseres i vindparkens nabokommune Simo. Batteriet blir tre ganger så stort, både i størrelse og effekt, som tidligere sammenlignbare lagringsenheter. Investeringen i batteriet er på 3,5 millioner euro, og både den subsidiefrie vindparken Viinamäki og batteriet vil stå ferdig høsten 2019.

Batteriet leveres av det franske selskapet SAFT. Det finske selskapet Merus Power står for nettverksomformere, høyspenningstavler og transformatorer, slik at batteriet kan brukes så mye som mulig i kombinasjon med vindkraften. Lagringsenheten vil også gagne strømkundene ettersom det vil redusere vedlikeholdskostnadene for kraftnettet.

Kommentarer