Avnet Silica melder seg inn i ECSO - Elektronikknett
cyber_security

Avnet Silica melder seg inn i ECSO

Distributøren får fullt ECSO (European Cyber Security Organization)-medlemskap og skal fremme kompetanse innen innebygd sikkerhet for IoT-løsninger.

Avnet Silica har sluttet seg til ECSO som fullverdig medlem. Organisasjonen søker å utvikle et økosystem for cybersikkerhet for det europeiske digitale indre marked og fremdrift av europeisk digital autonomi.

For distributøren betyr medlemskapet at de får tilgang til de siste aktivitetene innen sikkerhetsstandardisering og lovgivning. I tillegg vil Avnet Silica kunne formidle problemer eller utfordringer fra kunder – inkludert små og mellomstore bedrifter – og dermed sikre at deres behov høres i ECSO.

Selskapet har allerede begynt sitt arbeid som medlem av en av organisasjonens arbeidsgrupper – Arbeidsgruppe 1 (WG1), som omhandler standardisering, sertifisering, merking og forsyningskjede. Denne arbeidsgruppen har også en rekke underarbeidsgrupper (SWGs) som dekker ulike felt, inkludert sertifisering og evaluering av et bredt spekter av enheter fra enkle sikre kretser til komplekse sluttsystemer, samtidig som de primært fokuserer på produksjon og forsyningskjede for disse cyber-sikre produktene.

Andre underarbeidsgrupper i WG1 vil se på levering av nettbaserte sikkerhetsløsninger via telekommunikasjon og IT-infrastruktur, inkludert sky-tjenester; og endringene i organisatoriske og IT-infrastrukturer som kreves å kunne levere tjenester på en sikker måte.

Mer informasjon om ECSO finner du her (ekstern lenke).

Kommentarer