AI-verifisering - Elektronikknett
jaspergold
Illustrasjon: cadence.com

AI-verifisering

Cadence Design Systems har gitt ut sin tredje generasjons JasperGold formell verifikasjonsplattform, med maskinlæringsteknologi og andre sentrale teknologiske utvidelser.

Den nye JasperGold-plattformen inneholder «Smart Proof Technology» for å forbedre verifikasjons-gjennomgangen for alle JasperGold-applikasjonene. Maskinlæring brukes til å velge og parametrisere løsningsbehandlere for å oppnå raskere første kjøringer. I tillegg er maskinlæring brukt til å optimalisere suksessive løp for regresjonstesting, enten lokalt eller i skyen. Med Smart Proof-teknologi, øker hastigheten med opptil 4X, og opptil 6X på regresjonskkjøring.

Gitt dagens større og mer komplekse SoC-design, setter kompileringsprosessen maksimal størrelse på design, og de nødvendige beregningsressursene for å starte formell analyse. Den oppdaterte JasperGold-plattformen leverer mer enn dobbel kompileringskapasitet med en gjennomsnittlig reduksjon i minnebruk under kompilering på 50%, sammenlignet med for ett år siden. I tillegg kan man skalere designkapasiteten gjennom avanserte parallelle kompileringsteknologier som optimaliserer bruk av tilgjengelige beregningsressurser, og ved å kjøre prøver/test i skyen.

Plattformens nye formelle teknologier lar utviklere utføre «IP-signoff» innenfor JasperGold-plattformen. Disse nye formelle signoff-teknologiene inkluderer forbedret nøyaktighet i «proof-core», og nye teknikker for å trekke ut meningsfull dekning fra dyp jakt på feil og nye formelle dekningsanalyser.

Mer informasjon: cadence.com

Kommentarer