Vil bygge verdens nordligste hurtigladenettverk - Elektronikknett
fortum-elbil-lader

Vil bygge verdens nordligste hurtigladenettverk

Fortum er klare til å bygge et nettverk med hurtigladestasjoner for elbiler i Finnmark og Nord-Troms.

Søknadsfristen gikk nylig ut for Enovas anbudskonkurranse om støtte til å bygge 25 hurtigladestasjoner i Finnmark og Nord-Troms, og Fortum er eneste søker på anbudet. Ingen ville ta på seg oppdraget da Enova i 2016 lanserte en tilsvarende anbudskonkurranse for å etablere elbilinfrastruktur helt nord i landet. 

– Vi er stolte over å være eneste selskap som søker om å få bygge ut det som blir verdens nordligste nettverk av hurtigladestasjoner. Søknaden vår er tuftet på ønsket om å legge til rette for nullutslippsalternativene over hele landet, selv om vi skjønner at det kommersielle potensialet i prosjektet er begrenset på kort sikt, sier Ole Gudbrann Hempel i Fortum.

Fortum har alliert seg med syv lokale kraftselskap i sin søknad til Enova: Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Alta Kraftlag og Ymber er alle med på prosjektet. Enova har gjennom anbudet bedt om bygging av hurtigladere på 25 steder. Fortum har i sitt forslag åpnet for bygging på ytterligere ett sted. Dessuten utfordrer de Enovas skalering av ladekapasitet.

– En vanlig hurtiglader tilbyr 50 kilowatt effekt. Enova har i sitt grunnlag bedt om at det i Finnmark og Nord-Troms bygges ladestasjoner med 150 kilowatt effekt. Vi mener at vi bør gå for 300 kilowatt for å sikre maksimal langsiktighet når vi starter arbeidet med å elektrifisere bilparken i nord, sier Hempel.

Finnmark og Nord-Troms vil dermed kunne gå fra et nesten ikke-eksisterende ladenettverk, til et av verdens mest avanserte, heter det i selskapets pressemelding.

Enova deler på vegne av den norske stat ut rundt to milliarder kroner årlig for å stimulere etablering og bruk av mer klimavennlig teknologi. Etter at søknadsfristen nylig gikk ut for anbudskonkurransen om hurtigladestasjonene, behandler Enova nå Fortums forslag til løsning. Det forventes at den formelle prosessen fullføres innen utgangen av august.  

Fortum er klare for å raskt starte bygging av hurtigladestasjonene som kan ferdigstilles allerede tidlig i 2020.

Kommentarer