Vellykket start for SI-Forum - Elektronikknett
SI-Forum-møte

Vellykket start for SI-Forum

Den nye faggruppen for signalintegritet (SI) hadde sitt første seminar med omkring 20 frammøtte onsdag 5. juni hos StartupLab på Blindern. Nå ønsker de forslag til neste samling.

Det har vært knyttet mye spenning til dette første seminaret i regi av SI-Forum, og responsen har vært upåklagelig, ifølge initiativtagerne. Det er tydelig at det er behov for en faggruppe innen emnet, og vi regner med at gruppen, som både har egen nettside og facebook-gruppe, vil tiltrekke seg enda flere medlemmer etterhvert.

SI Forum initiativtagere Programmet i denne første samlingen var satt sammen av initiativtakerene til SI-Forum, f.v. Rune Bæverud, Børge Strand-Bergesen, Eivind Eriksen og Halvor Liland.

Programmet i denne første samlingen var satt sammen av initiativtakerene til SI-Forum, f.v. Rune Bæverud, Børge Strand-Bergesen, Eivind Eriksen og Halvor Liland.Rune Bæverud innledet med en introduksjon til SI-Forum, tanken bak det og noen ord om hvordan initiativtakerene ser for seg en videre utvikling av SI-Forum.

Børge Strand-Bergesen tok så fatt på første foredrag, der han viste eksempler på hvordan komponenter og kretser kan karakteriseres med hensyn på impedans med en rimelig vektor nettverksanalysator.

Deretter fortalte Halvor Liland om impedans i powerplan vist med litt teori, simuleringer og til slutt et utlegg av et kretskort for å verifisere teoretiske og simulerte resultater.

Avslutningsvis fortalte Eivind Eriksen om bruk av Altera/Intel PDN (Power Distribution Network) verktøy og hvordan dette kan benyttes i design av PDN.

I pausen mellom de to første og de to siste presentasjonene ble det servert pizza og tilhørende drikke sponset av StartupLab.

Neste seminar planlegges til 13. november. Så det er bare å sette av datoen nå og begynne å glede seg. SI Forum opplyser at de gjerne tar imot både bidrag og forslag til det neste seminaret!