Smartere på Nor-Shipping - Elektronikknett
Seminar-DSCF2927

Smartere på Nor-Shipping

Maritim bransje preges av stadig smartere løsninger og behov for integrasjon av nye data- og sensorløsninger.

Det må være hovedinntrykket etter et lite besøk på månedens stormesse Nor-Shipping i Lillestrøm (og for øvrig spredt på små og store arrangementer i Oslo-regionen).

Mange av de vi snakket med bekreftet også den trenden.

DR-DSCF2912 Data Respons fikk mye oppmerksomhet for sine systemløsninger.

Sånn sett havnet Data Respons midt i smørøyet. – Plansjene vi hadde satt opp med oversikt over alle systemene om bord i et skip eller en offshoreinstallasjon, og alt vi kan gjøre med dem, høstet stor oppmerksomhet, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på det, sier Øivind Rognstad.

Satellittkommunikasjon, smarte skip og 5G var noen av gjennomgangstemaene de besøkende ville vite mer om, og DR-folkene hadde nok å gjøre det meste av tiden. I tillegg kjørte selskapet "Tech Talks" ved siden av.

Vision Remote - DSCF2919 Vision Remote demonstrerte intelligente fjernstyringssystemer. Her ved Arve Leren (t.v.) og Jørgen Paulsen.

Stjørdalsfirmaet Vision Remote har vi tidligere omtalt i Elektronikk. De leverer bl.a. robuste, trådløse fjernstyringsløsninger og panelPCer til maritim- og offshoresektorene. – Vi har fått bra med oppmerksomhet, og møtt mange relevante aktører her, sier Jørgen Paulsen i Vision Remote. – Nå har vi også gjort stadige videreutviklinger av løsningene, som en eksplosjonssikker versjon, og bl.a. gjort det mulig for kundene å integrere sine grensesnitt i brukerskjermen. I tillegg kan vi bistå med å lage applikasjoner for kunden. Ved å bruke vår løsning kan kunden komme raskt i gang med et "standard" produkt, fremfor å måtte vente i månedsvis på en kundespesifisert skjerm, utdyper daglig leder Arve Leren. Video av løsningen kan du se her

Bergensbedriften Scantrol kan ha lagt et columbiegg med sin nye, miniatyriserte boks for aktiv hivkompensering. Den kan styre en vinsj slik at det er mulig å holde en last i eksakt samme posisjon selv om skipet hiver på seg i bølgene.

Scantrol-DSCF2923 Helge Hammersland (t.v.) og Derek Walker i Scantrol kunne by på styring av aktiv hivkompensering - alt integrert i en liten boks, mTrack.

– Tradisjonelt er det snakk om dyre og kompliserte systemer og ikke minst mye installasjonsarbeid og finjustering for å få sånt til å virke, sier adm. direktør Helge Hammersland i Scantrol. Med selskapets nye produkt kalt mTrack skal imidlertid mye av både kompleksiteten og "frykten" for å installere hivkompenserende teknologi forsvinne. Dette er en kompakt boks, høyt integrert med sensorer, akselerometere og ikke minst all kunnskapen Scantrol har om aktiv hivkompensering innebygd.

– Dette gjør det mulig å bygge om mange systemer kosteffektivt. I tillegg er løsningen i en prisklasse som gjør at flere store vinsj-leverandører nå ønsker å bruke vår løsning, fremfor å utvikle egen teknologi, understreker Hammersland.

Kommentarer