Samarbeider om ny LIDAR - Elektronikknett
ADI-First-Sensor-LIDAR

Samarbeider om ny LIDAR

Analog Devices og tyske First Sensor AG utvikler LIDAR (Light Detection And Ranging) som de sier skal fremskynde fremtiden for autonom transport.

Den nye LIDARen som skal utvikles går bredt, og er tenkt brukt i alt fra autonome biler, luft- og undervannsfarkoster, til smart landbruk, industri og andre næringer. Som en del av samarbeidet utvikler Analog Devices og First Sensor teknologi som krymper LIDAR-signalkjeden for å oppnå høyere systemytelse, samt redusere størrelse, vekt, energi og kostnader. Selskapene planlegger også å utvikle andre LIDAR-produkter for kjøretøy og industrielle applikasjoner.

– Det første trinnet i vårt samarbeid er å optimalisere ADIs transimpedansforsterkere (TIA) med First Sensor's lavinefotodioder (avalanche photodiodes – APD), slik at vi kan tilby kraftigere og mer effektive LIDAR-løsninger som støtter kommersiell lansering av LIDAR-systemer i store volum, sier Stewart Sellars, leder for LIDAR, Analog Devices.

I over 25 år har Analog Devices utviklet sensorteknologi for transportsikkerhet. Nylige utviklinger inkluderer flerkanals TIAer som er spesielt utviklet for å konvertere brede dynamiske fotostrømmer til et lavimpedans spenningssignal. First Sensor har også mer enn 25 års erfaring med produksjon av LIDAR APDer; sensitive detektormatriser som konverterer lys til strøm. Optimalisering av sammmenkoblingen mellom APDene og TIAene er kritisk da det påvirker støynivået og båndbredden som oppnås. Forbedringer i disse to parametrene vil direkte gi LIDAR-systemer som kan oppdage gjenstander med lengre rekkevidde og med høyere presisjon.

First Sensor og Analog Devices vil hver for seg tilby et generelt evalueringskort for systemprodusenter som kan teste den kombinerte løsningen.

Samarbeidet med First Sensor er Analog Devices’ neste fase i implementering av sin strategi Drive360; løsninger for autonom transport.

Kommentarer